Cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 có suất đầu tư bình quân 200 tỷ đồng/km

Bộ GTVT đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cả 12 dự án thành phần, với tổng vốn đầu tư gần 147.000 tỷ đồng (giảm 4 tỷ đồng so với bước nghiên cứu tiền khả thi).

Bộ GTVT vừa hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi Quốc hội về tiến độ triển khai cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Theo đó, Bộ GTVT đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cả 12 dự án thành phần, với tổng vốn đầu tư gần 147.000 tỷ đồng (giảm 4 tỷ đồng so với bước nghiên cứu tiền khả thi).

Giai đoạn 2021-2025, ngân sách Trung ương bố trí gần 120.000 tỷ đồng, trong đó từ nguồn đầu tư phát triển hơn 47.000 tỷ đồng, từ nguồn chương trình phục hồi kinh tế trên hơn 72.000 tỷ đồng; phần vốn từ chương trình phục hồi kinh tế được tập trung giải ngân trong năm 2023.

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Thủ tướng giao, Bộ GTVT đã bố trí hơn 8.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2022, sẵn sàng chuyển cho các địa phương khi địa phương để giải ngân.

Cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 có suất đầu tư bình quân 200 tỷ đồng/km ảnh 1

Suất đầu tư cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 trung bình 200 tỷ đồng/km

Về tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Bộ GTVT cho hay, sau 8 tháng triển khai, Bộ đã giao vai trò chủ đầu tư cho các Ban QLDA, làm việc với địa phương thống nhất hướng, tuyến đường tương lai; đã xong khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xong báo cáo tác động môi trường, phòng cháy; hoàn thiện và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chủ trương chuyển đổi đất rừng và đất lúa...

Bộ GTVT đã duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của 12 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư hơn gần 147.000 tỷ đồng. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT xây dựng tiến độ triển khai chi tiết để bảo đảm khởi công các gói thầu đầu tiên vào cuối năm 2022.

Bộ này cũng đề xuất Chính phủ phương án phân chia các gói thầu và tiêu chí đánh giá năng lực để chỉ định nhà thầu thi công. Bộ GTVT cũng đã hoàn thành khảo sát địa hình, thủy văn, địa chất. Công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, thẩm tra, thẩm định đang được tiến hành song song đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Về giải phóng mặt bằng, tới cuối tháng 6/2022, Bộ GTVT đã hoàn chỉnh và bàn giao toàn bộ các cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Đến nay, các địa phương đã thực hiện công tác đo đạc tại thực địa đạt trên 90% và kiểm kê tài sản trên đất đạt 87%.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng chiều dài hơn 720km, ngắn hơn gần 8km so với báo cáo tiền khả thi.

Dự án sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công với gần 147.000 tỷ đồng, bình quân hơn 200 tỷ đồng/km. Dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

https://www.anninhthudo.vn/cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-co-suat-dau-tu-binh-quan-200-ty-dongkm-post519641.antd

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn