Bộ GTVT răn đe "trảm" nhà thầu nếu dây dưa, chậm tiến độ

Ngày 7/4, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án (QLDA) tăng cường quản lý thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Để đảm bảo tiến độ dự án, đặc biệt là 4 dự án thành phần có thời hạn cán đích trong năm 2022, Bộ GTVT yêu cầu giám đốc các Ban QLDA phân công lãnh đạo đơn vị thường trực tại hiện trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Các Ban QLDA cũng phải yêu cầu các nhà thầu cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công các tháng tiếp theo, đảm bảo bù lại phần khối lượng chậm tiến độ; xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp tiến độ điều chỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, chủ động nguồn vật tư, vật liệu, tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu xử nghiêm nhà thầu làm chậm tiến độ cao tốc Bắc – Nam -0
Bộ GTVT yêu cầu xem xét, đánh giá kỹ lưỡng khi lựa chọn nhà thầu thi công cao tốc Bắc-Nam.

Tại văn bản chỉ đạo lần này, Bộ GTVT cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ. Cụ thể, đối với nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không có khả năng hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ ký kết (Chủ đầu tư đã thông báo vi phạm lần 3 theo quy định của hợp đồng, nhưng nhà thầu không có chuyển biến tích cực về tiến độ), Ban QLDA xem xét báo cáo Bộ GTVT chấm dứt hợp đồng.

Phần khối lượng công việc chưa thực hiện đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành của gói thầu; Thực hiện các thủ tục gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu không hoàn thành hợp đồng (bị xử lý chấm dứt hợp đồng) sẽ được đánh giá không đáp ứng ở bước đánh giá sơ bộ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Bộ GTVT (từ 3 - 5 năm theo quy định hiện hành).

Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, các Ban QLDA đôn đốc kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu có giải pháp khắc phục ngay; xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án khác thuộc phạm vi quản lý.

https://cand.com.vn/Giao-thong/bo-gtvt-ran-de-tram-nha-thau-neu-day-dua-cham-tien-do-i649601/

Phạm Huyền / VTC News