Bảo đảm an toàn thực phẩm và nguồn nước trong mùa mưa lũ

Sở Y tế Hà Nội vừa có Văn bản số 4613/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh mùa bão lũ gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ngành Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ và triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt, nguồn nước hộ gia đình, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực công cộng, khu tránh trú… theo phân cấp tại địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp xử lý, trữ nước, sử dụng nước an toàn cho gia đình, vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/1045156/bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-nguon-nuoc-trong-mua-mua-lu

TRANG THU / HNM.com.vn