Phát hiện 309 mẫu nông, lâm, thủy sản vi phạm an toàn thực phẩm

Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ đã tổ chức lấy 843 mẫu thủy sản giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm, phát hiện 12 mẫu vi phạm (chiếm 1,4%), giảm 2,3% so với cùng kỳ 2021. Các địa phương thực hiện lấy 7.897 mẫu nông, lâm, thủy sản, phát hiện 297 mẫu vi phạm (chiếm 3,76%); giảm 5,65% so với cùng kỳ năm 2021.

Kiểm tra an toàn thực phẩm

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương tiếp tục nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn; vận động cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và tuân thủ quy định an toàn thực phẩm; thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời cảnh báo, xử lý vi phạm theo quy định.

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/1034556/phat-hien-309-mau-nong-lam-thuy-san-vi-pham-an-toan-thuc-pham

QUỲNH DUNG / HNM.com.vn