Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cổ đông lớn của một số công ty niêm yết do không báo cáo thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu đúng thời hạn.

xu phat nhieu co dong lon do thieu minh bach trong bao cao thong tin

Ảnh minh hoạ. Gia Miêu

Tại Công ty Cổ phần (CTCP) Xích líp Đông Anh (mã DFC), Thanh tra Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cổ đông lớn là ông Lưu Văn Long và bà Phan Thị Hảo.

Cụ thể, ngày 5.12.2019, ông Lưu Văn Long - cổ đông lớn của CTCP Xích líp Đông Anh đã thực hiện giao dịch bán 104.900 cổ phiếu DFC, giảm tỉ lệ sở hữu từ ngưỡng 7% xuống ngưỡng 5%. Tuy nhiên, đến ngày 15.1.2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Long. Do đó, ông Long bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng theo quy định.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Hảo, số tiền 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng. Cụ thể, ngày 5.12.2019, bà Phan Thị Hảo đã thực hiện giao dịch bán 105.000 cổ phiếu DFC, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ 665.000 cổ phiếu xuống còn 560.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, đến ngày 14.01.2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Phan Thị Hảo.

Riêng đối với CTCP Xích líp Đông Anh còn bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo thường niên năm 2016 và Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, công ty này bị xử phạt 50 triệu đồng.

Ngoài ra, một cổ đông lớn của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã NHT) cũng bị xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Cụ thể, bà Lê Thị Hồng Minh - cổ đông lớn của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa đã mua 115.600 cổ phiếu NHT, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng nhưng đến ngày 05.11.2019, UBCKNN mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Minh.

Gia Miêu

xu phat nhieu co dong lon do thieu minh bach trong bao cao thong tin Xử phạt nhiều cổ đông lớn do thiếu minh bạch trong báo cáo thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cổ đông lớn ...

https://laodong.vn/kinh-te/xu-phat-nhieu-co-dong-lon-do-thieu-minh-bach-trong-bao-cao-thong-tin-808522.ldo

laodong.vn