Xử lý dứt điểm tồn đọng của dự án nhà máy Gang thép Thái Nguyên, tàu thủy Dung Quất

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt là các dự án, doanh nghiệp: Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên; Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa...

Xử lý dứt điểm tồn đọng của dự án nhà máy Gang thép Thái Nguyên, tàu thủy Dung Quất ảnh 1

Cần sớm xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại của dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc.

Theo Thủ tướng, sau hơn 4 năm hoạt động, Ủy ban đã tiếp nhận đầy đủ để thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo quy định của pháp luật; làm đầu mối của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, cùng với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai các dự án quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dù vậy, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vẫn cần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2023 kế hoạch triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện và đổi mới hoạt động của Ủy ban theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1200/VPCP-ĐMDN ngày 14/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng đã kéo dài nhiều năm, nhất là các vấn đề đã có thời hạn yêu cầu trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị, trong đó, phải hoàn thành xử lý dứt điểm trong tháng 5 năm 2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án, doanh nghiệp: Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên; Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa; Dự án nhà máy gang thép Lào Cai và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.

Bên cạnh đó, Ủy ban cần khẩn trương phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trước ngày 30/5/2023: - Chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc;

Thực hiện chủ trương sắp xếp giai đoạn 2022-2025 của từng tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quy định tại Phụ lục IV Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Xử lý sớm các vấn đề mới phát sinh; Chủ động tìm kiếm và triển khai các dự án mới để đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực…

https://www.anninhthudo.vn/xu-ly-dut-diem-ton-dong-cua-du-an-nha-may-gang-thep-thai-nguyen-tau-thuy-dung-quat-post539221.antd

Hà Linh / ANTD