Xe khiếm khuyết, vi phạm giao thông sẽ bị đưa vào diện cảnh báo để các trung tâm đăng kiểm lưu ý

Quá trình kiểm định phương tiện, các trung tâm đăng kiểm phát hiện xe có khiếm khuyết kỹ thuật sẽ thực hiện nhập nội dung khiếm khuyết, thông tin phương tiện trên mục Cảnh báo phương tiện.

Theo Thông tư 02/2023 sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định xe cơ giới của Bộ GTVT, một số xe thuộc diện phải đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng chương trình Cảnh báo phương tiện để các trung tâm đăng kiểm, Phòng Kiểm định xe cơ giới thực hiện cảnh báo các xe khiếm khuyết, xe vi phạm giao thông... và không thực hiện cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định cho các phương tiện bị cảnh báo.

Theo đó, quá trình kiểm định phương tiện, các trung tâm đăng kiểm phát hiện xe có khiếm khuyết kỹ thuật sẽ thực hiện nhập nội dung khiếm khuyết, thông tin phương tiện trên mục Cảnh báo phương tiện thuộc phần mềm hệ thống kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm.

Quá trình "khám" xe, phương tiện có khiếm khuyết chưa đạt sẽ đưa lên Cảnh báo đăng kiểm để các trung tâm khác nắm bắt được ảnh 1

Quá trình "khám" xe, phương tiện có khiếm khuyết chưa đạt sẽ đưa lên Cảnh báo đăng kiểm để các trung tâm khác nắm bắt được

 

Đồng thời, thông báo bằng mẫu văn bản đối với chủ xe, yêu cầu khắc phục các khiếm khuyết và quay lại thực hiện kiểm định lần 2.

Việc cảnh báo này sẽ được liên thông giữa các trung tâm đăng kiểm, khi chủ xe cố tình không khắc phục, đưa xe đến đơn vị đăng kiểm khác thực hiện kiểm định, quá trình nhập dữ liệu phương tiện trước khi kiểm tra xe, đăng kiểm viên sẽ nắm được nội dung phương tiện bị cảnh báo để lưu ý hơn trong quá trình kiểm định, tránh bỏ lọt lỗi để phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật vẫn lưu hành.

Từ đó, giúp nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, đảm bảo chủ xe phải khắc phục khiếm khuyết để xe đáp ứng đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được kiểm định.

Ngoài việc cảnh báo phương tiện khiếm khuyết, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm còn sử dụng phần mềm Cảnh báo phương tiện trên hệ thống dữ liệu kiểm định xe cơ giới cho các trường hợp khác như: Xe vi phạm giao thông nhưng chưa chấp hành quyết định giải quyết vi phạm; Xe thanh lý hồ sơ không phù hợp; Xe tạm nhập tái xuất…

Trong đó, đối với xe bị phạt nguội do vi phạm giao thông, từ ngày 8/6/2023, khi Nghị định 30/2023 sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định 139/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực, các phương tiện chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (chưa nộp phạt theo quy định), các phương tiện bị cảnh báo đăng kiểm sẽ không được thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định tạm thời (có thời hạn hiệu lực 15 ngày) để di chuyển như trước đây.

Các chuyên gia cho rằng quy định này sẽ giúp tránh việc các chủ xe, doanh nghiệp lợi dụng quy định cho phép kiểm định xe tạm thời để tiếp tục lưu thông thời gian dài mà không chấp hành việc nộp phạt theo quy định, làm giảm tính răn đe của việc xử phạt.

https://www.anninhthudo.vn/xe-khiem-khuyet-vi-pham-giao-thong-se-bi-dua-vao-dien-canh-bao-de-cac-trung-tam-dang-kiem-luu-y-post556991.antd#556991|zone-highlight-136|0

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn