Xác định trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang vụ mua sắm vật tư chống dịch

Ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách đối với các sai sót, hạn chế đã được thanh tra.

Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa có kết luận việc chấp hành pháp luật trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Trong niên độ thanh tra, tổng kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Tiền Giang là trên 1.366 tỷ đồng (trong đó nguồn từ ngân sách trên 1.263 tỷ đồng), đã chi trên 1.297 tỷ đồng. Tiền Giang có 43 đơn vị có liên quan đến việc mua sắm, với tổng số tiền trúng thầu trên 801 tỷ đồng, trong đó một gói thầu của Công ty Việt Á có tổng giá trị mua sắm trên 19 tỷ đồng.

Theo kết quả thanh tra, trong 2 năm phòng, chống dịch, một số gói thầu mua sắm tại thời điểm chưa thật sự cấp bách nên đã làm hạn chế tính cạnh tranh trong quá trình mua sắm.

3 gói thầu có giá trị lớn đã thực hiện mua sắm vào năm 2020 nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, có gói thầu chưa đánh giá đầy đủ thông tin để xác định quy mô tại thời điểm trình chủ trương đầu tư.

Một số gói thầu thực hiện mua nhưng chưa rà soát đánh giá số lượng tồn để lập danh mục mua sắm theo yêu cầu sử dụng. 8 trung tâm y tế không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu là chưa đúng quy định...

Có 14 gói thầu chọn mức giá cao hơn trong dãy giá đã được công bố. Việc thương thảo, ký kết thực hiện hợp đồng còn có sai sót... Việc phân bổ thiết bị, kit test, vaccine tại một số thời điểm còn chậm, chưa kịp thời nên 5/11 huyện tiêm chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Đến ngày 31/12/2021, tỉnh Tiền Giang tồn kho trang thiết bị y tế tại 25 đơn vị trong ngành y tế là trên 64 tỷ đồng, các đơn vị tiếp tục sử dụng đến ngày 28/2/2022 còn gần 46 tỷ đồng; có đơn vị mua nhưng không có nhu cầu sử dụng phải hủy.

thumb_660_7bf23338_09f7_44c6_b1-1652260455733
Ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách. Các phó giám đốc sở chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách đối với các sai sót, hạn chế đã được thanh tra.

Thanh tra tỉnh Tiền Giang yêu cầu Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm những thiếu sót đối với ông Nguyễn Khánh Hòa Đồng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với các sai phạm, thiếu sót của ông Phan Văn Hưng, công chức phòng Kế hoạch - Tài chính và ông Nguyễn Tấn Sang, nhân viên Trung tâm mua sắm công (biệt phái hỗ trợ Sở Y tế) trong việc mua sắm 11 hệ thống oxy y tế.

Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc xem xét các sai phạm, thiếu sót, hạn chế để rút kinh nghiệm chung trong ngành và từng cá nhân trong Ban giám đốc, giám đốc của các đơn vị có sai sót, hạn chế để định hướng chấn chỉnh, khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Sở Tài chính , Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức họp rút kinh nghiệm chung đối với những thiếu sót đã được thanh tra.

Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng kiến nghị thu hồi 99 triệu đồng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang nộp ngân sách (thông qua tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh) do bệnh viện xuất vật tư từ nguồn kinh phí chống dịch nhưng lại tiếp tục thanh toán bằng ngân sách.