Từ 1/9, gửi hàng trên xe khách phải cung cấp thông tin cho lái xe

Khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi phải cung cấp các thông tin về tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho lái xe.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.

Từ 1/9, gửi hàng trên xe khách phải cung cấp thông tin cho lái xe ảnh 1

Từ 1/9, gửi hàng hóa trên xe khách phải cung cấp thông tin về tên hoá, họ và tên hàng hóa, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho lái xe.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác năm thông tin gồm: Tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không.

Điều đó có nghĩa từ 1/9, người gửi hàng hóa trên xe khách phải cung cấp thông tin về tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho lái xe.

 Theo ghi nhận, dù Nghị định có hiệu lực từ 1/9, nhưng hiện tại nhiều doanh nghiệp vận tải đã bắt buộc người gửi hàng hóa trên xe khách phải cung cấp các thông tin về tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD... cho lái xe.
Mai Hà / anninhthudo.vn