Đà Nẵng thống nhất ban hành, sử dụng 1 mẫu giấy đi đường cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian áp dụng giãn cách, từ 18h ngày 31/7.

Ngày 31/7, UBND TP Đà Nẵng có công văn hướng dẫn, ban hành mẫu giấy đi đường trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 5/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã theo 1 mẫu trên toàn địa bàn thành phố.

Từ 18h ngày 31/7, người Đà Nẵng ra đường phải có Giấy đi đường đúng mẫu - 1
Đà Nẵng sẽ áp dụng 1 mẫu giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn thành phố, thẩm quyền xác nhận, cấp và quản lý sẽ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

Đối với công, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động sẽ do Giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp.

Đối với người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý thì sẽ do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, phường, xã, các lực lượng chức năng liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động chịu trách nhiệm quản lý chặt cán bộ, công, nhân viên chức, người lao động, cam kết về việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giấy đi đường phải được cấp đúng đối tượng và của cơ quan, đơn vị cấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố.

Đà Nẵng thống nhất sẽ áp dụng thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ 18h ngày 31/7 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; thôn cách ly với thôn; phường, xã cách ly với phường, xã; quận, huyện cách ly với quận, huyện.

Từ 18h ngày 31/7, người Đà Nẵng ra đường phải có Giấy đi đường đúng mẫu - 2
Mẫu giấy đi đường do UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Người dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K, không tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, công tác, công vụ, tác nghiệp báo chí; đi làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố điện, nước…

Khi ra đường, người dân ra ngoài phải có giấy tờ sử dụng đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội theo mẫu thống nhất và quy định của UBND thành phố.