Từ 1-2: Thẩm phán không được xét xử vụ án khi đang chờ xem xét kỷ luật

Thông tư 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án, trong đó nêu rõ các trường hợp Thẩm phán không được giải quyết án.

Thông tư 01/2022/TT-TANDTC có hiệu lực từ 1-2 quy định, tại thời điểm phân công giải quyết án, Thẩm phán thuộc một trong 5 trường hợp sau sẽ không được phân công giải quyết án:

Thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật tố tụng đối với vụ việc đó; Đang trong thời gian được cử đi biệt phái, công tác, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn có thời hạn từ 1 tháng liên tục trở lên;

Đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ chế độ thai sản, nghỉ điều trị bệnh hoặc vì lý do sức khỏe khác mà không thể thực hiện nhiệm vụ;

Đang trong thời gian bị kỷ luật, chờ xem xét kỷ luật hoặc thuộc trường hợp bị tạm dừng phân công giải quyết án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Trường hợp khác mà Thẩm phán không thể thực hiện được nhiệm vụ giải quyết, xét xử vụ việc.

Quang cảnh một phiên xét xử (ảnh minh họa)

Việc phân công Thẩm phán giải quyết án phải căn cứ vào các tiêu chí: Số lượng, tính chất phức tạp của vụ việc được phân công cho các Thẩm phán giải quyết trong 1 năm tại mỗi Tòa án là tương đương nhau; Phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm xét xử, giải quyết loại vụ việc đó;

Với vụ việc có người tham gia tố tụng là người chưa thành niên thì phân công Thẩm phán là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên hoặc có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người chưa thành niên.

Ngoài ra việc phân công phải phù hợp với vị trí công tác, chức vụ Thẩm phán đang đảm nhiệm; Thẩm phán trong Tổ Thẩm phán chuyên trách; Thẩm phán trong Tòa chuyên trách thuộc lĩnh vực nào sẽ được ưu tiên phân công giải quyết vụ việc thuộc lĩnh vực đó.

Thẩm phán giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện được phân công giải quyết án theo chỉ tiêu do Tòa án nhân dân tối cao quy định.

Thẩm phán nữ trong thời gian 3 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản và 3 tháng sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản được phân công giải quyết án với chỉ tiêu tối đa bằng 50% so với Thẩm phán khác.

Về phương thức phân công Thẩm phán giải quyết án, theo Thông tư 01/2022, phương thức phân công giải quyết án gồm phân công giải quyết án chỉ định và phân công giải quyết án ngẫu nhiên.

Phương thức phân công giải quyết án chỉ định được áp dụng đối với các vụ việc hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 01/2022/TT-TANDTC. Phương thức phân công giải quyết án ngẫu nhiên được áp dụng đối với các vụ việc hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 01/2022/TT-TANDTC.

Chánh án Tòa án có thể ủy quyền việc phân công giải quyết án cho Phó Chánh án Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng Chánh án Tòa án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phân công giải quyết án tại Tòa án mình phụ trách.

https://www.anninhthudo.vn/tu-1-2-tham-phan-khong-duoc-xet-xu-vu-an-khi-dang-cho-xem-xet-ky-luat-post527773.antd

L.H / ANTD