Từ ngày 1-1-2023, tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa quyết định thành lập Tổ công tác nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, từ ngày 1-1 đến 31-12-2023, Tổ công tác sẽ kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định. Cùng với đó, rà soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa.

Tổ công tác sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 10-8-2018) quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới...

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/1051403/tu-ngay-1-1-2023-tong-kiem-tra-hoat-dong-dang-kiem-tren-toan-quoc

LƯƠNG NINH GIANG / HNM.com.vn