Tiến trình hòa giải tại Libya: Bước tiến tích cực

Sau hơn một thập kỷ chìm trong nội chiến và bất ổn, tiến trình hòa giải dân tộc tại Libya vừa đạt được một bước tiến quan trọng, có khả năng mang đến những thay đổi tích cực cho quốc gia Bắc Phi này. Theo đó, hai phe phái đối nghịch tại Libya là Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNU) và Quốc hội đã thống nhất vạch ra một lộ trình rõ ràng nhằm hoàn thành tất cả các bước cần thiết để thực hiện quy trình bầu cử.

 
QUỲNH DƯƠNG / HNM.com.vn