Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Tại Chỉ thị về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (ANHK).

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình khủng bố và hoạt động tội phạm quốc tế trên toàn cầu, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực bảo đảm ANHK trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ: ANHK phải được đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia, xây dựng trên nền tảng của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Công tác bảo đảm ANHK phải phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

Lực lượng kiểm soát bảo đảm ANHK phải có hệ thống tổ chức độc lập, hoạt động thống nhất, chuyên nghiệp, đủ năng lực thực hiện các biện pháp bảo đảm ANHK đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm ANHK đồng bộ, hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại lực lượng kiểm soát an ninh hàng không ảnh 1

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tổ chức lại lực lượng an ninh hàng không

UBND các tỉnh, thành có cảng hàng không, sân bay cần phát huy vai trò quản lý Nhà nước tại địa phương; Tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không và thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” gồm: Phương án đối phó tại chỗ; lực lượng tại chỗ; trang thiết bị tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Bộ GTVT được Thủ tướng giao nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống quản lý, bảo đảm ANHK, giám sát các doanh nghiệp hàng không xây dựng hệ thống quản lý ANHK theo quy định.

 Ngoài ra, Bộ GTVT được yêu cầu chủ trì, chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát ANHK; Đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức lực lượng kiểm soát ANHK để cung cấp dịch vụ bảo đảm ANHK theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp và đề xuất với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy định mở các khóa đào tạo chính quy trong hệ thống học viện, nhà trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát ANHK, giám sát viên ANHK của ngành hàng không.

Ngoài ra, phải tăng cường tổ chức diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin tại các cảng hàng không, sân bay.

UBND các tỉnh, địa phương có sân bay phải triển khai các phương án ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả diều, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Đồng thời, quản lý tốt hoạt động của các câu lạc bộ dù lượn, tránh uy hiếp an toàn hàng không…

https://www.anninhthudo.vn/thu-tuong-yeu-cau-to-chuc-lai-luc-luong-kiem-soat-an-ninh-hang-khong-post531995.antd

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn