Sớm xử lý khó khăn tại 3 dự án BOT giao thông

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Bình, Phú Yên; Cục Đường cao tốc Việt Nam về việc hoàn chỉnh đề án về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh báo cáo và xây dựng phương án xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể; chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương đối với 3 dự án BOT do địa phương là cơ quan có thẩm quyền.

Ba dự án gồm: Dự án xây dựng cầu An Hải do UBND tỉnh Phú Yên là cơ quan có thẩm quyền; Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39B và đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê do UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền; Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan có thẩm quyền.

Sớm hoàn thiện phương án xử lý khó khăn tại 3 dự án BOT giao thông -0
Nhiều dự án BOT đến nay vẫn còn vướng mắc.

Bộ GTVT cũng đề nghị, Cục Đường cao tốc cũng phải phối hợp với các cơ quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đàm phán với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức tín dụng để xây dựng phương án chia sẻ rủi ro phù hợp với từng giải pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Bình, Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phối hợp với Cục Đường cao tốc Việt Nam hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất giải pháp đối với từng dự án do địa phương là cơ quan có thẩm quyền.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ GTVT cũng đề nghị hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ với Cục Đường cao tốc Việt Nam và các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình đàm phán, xây dựng phương án chia sẻ rủi ro đối với từng dự án.

https://cand.com.vn/Giao-thong/som-xu-ly-kho-khan-tai-3-du-an-bot-giao-thong-i736049/

Phạm Huyền / cand.com.vn