Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.640 tỷ đồng, Petrolimex chiếm hơn 43%

Trong quý I/2023, tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là gần 1.682 tỷ đồng,số dư Quỹ tính đến hết quý I là hơn 5.640 tỷ đồng.

Số liệu của Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, tính đến hết năm 2022, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư 4.617,33 tỷ đồng. Số trích quỹ trong quý I là 1.681,75 tỷ đồng và sử dụng Quỹ gần 659 tỷ đồng trong quý.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ trong quý là khoảng 2,42 tỷ đồng, lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ là 2,17 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.640 tỷ đồng, Petrolimex chiếm hơn 43% ảnh 1

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cao nhất kể từ năm 2021

Như vậy, tính đến hết 31/3, số dư trên quỹ bình ổn giá xăng dầu là khoảng hơn 5.640 tỷ đồng, tăng khoảng 1.040 tỷ đồng so với quý liền trước đó. Đây cũng là mức cao nhất của Quỹ từ đầu năm 2021 đến nay.

Trong 33 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp có số dư quỹ cao nhất với 2.463 tỷ đồng, chiếm tới gần 43,7% tổng Quỹ.

Một số thương nhân đầu mối khác có số dư Quỹ cao là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (hơn 595 tỷ đồng); Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức (gần 429 tỷ đồng); Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (hơn 404 tỷ đồng)...

Tuy nhiên, cũng có 6 đơn vị ghi nhận đang âm Quỹ Bình ổn. Trong đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) âm nhiều nhất với hơn 346 tỷ đồng. Các thương nhân đầu mối khác như Petro Bình Minh, Trường An, Tân Nhật Minh cũng âm hàng chục tỷ đồng...

Việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện đồng thời với kỳ điều hành giá cơ sở. Đây là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách Nhà nước.

Nguồn hình thành quỹ bình ổn này được trích lập thông qua giá mua, do người tiêu dùng chi trả (300 đồng một lít) nhưng được quản lý tại doanh nghiệp và việc sử dụng quỹ do nhà điều hành (liên bộ Công Thương) quyết định.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đều cho rằng quỹ bình ổn là công cụ linh hoạt duy nhất để Nhà nước có thể điều hành mức tăng giảm giá xăng dầu trong từng kỳ điều hành. Nếu bỏ quỹ bình ổn giá sẽ đồng nghĩa với việc bỏ điều hành giá xăng dầu.

https://www.anninhthudo.vn/quy-binh-on-gia-xang-dau-du-hon-5640-ty-dong-petrolimex-chiem-hon-43-post540611.antd

Nhật Linh / ANTD