Vừa qua, tại TP.HCM, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bế giảng khóa học “Tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí” dành cho các cán bộ, nhân viên các Ban/Văn phòng, đơn vị của PVEP khu vực phía Nam.

Một trong các nội dung chính về đào tạo và phát triển để thực hiện Chiến lược Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của PVEP giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2035 là Chương trình Đào tạo và Phát triển kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ. Đây là nội dung quan trọng, là điều kiện cần thiết để nguồn nhân lực của PVEP tự tin, chủ động hội nhập cộng đồng công nghiệp dầu khí quốc tế.

pvep be giang khoa hoc tieng anh chuyen nganh dau khi danh cho can bo nhan vien

Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học trong Lễ bế giảng

PVEP đã triển khai xây dựng các chương trình đào tạo phổ cập tiếng Anh, bảo đảm cho CBCNV có trình độ tiếng Anh đủ trình độ làm việc với các đối tác nước ngoài, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh cụ thể của người lao động. Theo đó, Ban Quản trị nguồn nhân lực PVEP đã đề xuất, xây dựng và hoàn thiện Chương trình đào tạo khung tiếng Anh của PVEP.

Khóa học được triển khai theo Kế hoạch đào tạo của Bộ máy Tổng Công ty năm 2019 và được triển khai thử nghiệm để xây dựng và hoàn thiện Chương trình đào tạo khung tiếng Anh của PVEP. Đây là khóa học tiếng Anh chuyên ngành dầu khí thứ 4 được tổ chức tại PVEP và là khóa đầu tiên có thời lượng 100 giờ, kéo dài trong gần 5 tháng, được khai giảng ngày 3/6/2019 và bế giảng ngày 21/10/2019.

Tham gia khóa học có 26 học viên là kỹ sư, chuyên viên các Ban/đơn vị tại TP.HCM như: Ban Thăm dò, Phát triển khai thác, Quản lý Dự án, Chi nhánh TTKT, Hành chính PVEP HCM, PVEP POC, Dự án Lô 01&02. Các học viên được học cùng giảng viên người bản ngữ, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh thực hành 4 kỹ năng và tiếng Anh chuyên ngành dầu khí tại Việt Nam và các công ty dầu khí nước ngoài và trong Ngành dầu khí. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng thực hành tiếng Anh phục vụ cho công tác chuyên môn.

Trong thời gian tới, Ban Quản trị nguồn nhân lực sẽ tiếp tục triển khai các khóa học tiếng Anh theo Chương trình đào tạo khung tiếng Anh đã ban hành phù hợp với nhu cầu đào tạo của các Ban/Đơn vị và nội dung đào tạo của cá nhân CBNV của Tổng Công ty.

pvep be giang khoa hoc tieng anh chuyen nganh dau khi danh cho can bo nhan vien PVEP điều hành các dự án hiệu quả

Trong 9 tháng năm 2019, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh, ...

pvep be giang khoa hoc tieng anh chuyen nganh dau khi danh cho can bo nhan vien PVEP bổ nhiệm lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng Công ty

Sáng ngày 23/9, tại Hà Nội và TP HCM, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ công bố ...

pvep be giang khoa hoc tieng anh chuyen nganh dau khi danh cho can bo nhan vien PVEP đạt giải Ba toàn đoàn Hội thao ngành Dầu khí năm 2019

Vừa qua, Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc năm 2019 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức chào mừng kỷ niệm ...

http://www.pvep.com.vn/tin-pvep-91/pvep-be-giang-khoa-hoc-tieng-anh-chuyen-nganh-dau-khi-danh-cho-can-bo-nhan-vien-2360.html

www.pvep.com.vn

Từ Khóa: