Petrovietnam đồng bộ, đồng hành thực hiện các mục tiêu lớn để phát triển kinh tế, xã hội đất nước

Ngày 1/2, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc giữa Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành Tập đoàn về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Tập đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Kinh tế Đầu tư đã báo cáo tổng hợp về kết quả sản xuất tháng 1, kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 2, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết thúc tháng 1/2024, trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường trong và ngoài nước, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định, an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà máy của Tập đoàn đều duy trì công suất cao, đảm bảo cung ứng đủ các nguyên, nhiên liệu cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội như điện, đạm, khí, xăng dầu...

Về các chỉ tiêu sản xuất, trừ chỉ tiêu sản xuất điện (đạt 98%) và khí (98%), các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu còn lại đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,7% – 46,3% kế hoạch. Trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với tháng 12/2023 và so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với kết quả tích cực của các chỉ tiêu sản xuất, tất cả các chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn cũng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 01/2024 từ 14% đến 2,1 lần. Trong đó, chỉ tiêu doanh thu và nộp ngân sách nhà nước đều vượt từ 10-25% so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Petrovietnam, PVEP thăm hỏi, chúc Tết người lao động trên giàn khai thác trung tâm Cửu Long JOC

Trong tháng 1/2024, Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt, chấp thuận toàn bộ kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời, ban hành các chương trình công tác chuyên đề năm 2024; chương trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm nội bộ năm 2024; các chỉ thị đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết; chỉ thị thi đua đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024...

Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành thường xuyên tổ chức giao ban để phân công nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu đồng hành, đồng bộ, xuyên suốt. Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác an toàn trên các công trình/nhà máy/giàn khoan của Tập đoàn được đảm bảo an toàn, thông suốt. Bên cạnh đó, đời sống, chế độ, chính sách cho cán bộ nhân viên, người lao động được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm đảm bảo ở mức cao trong năm 2023 và đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất cao, sẵn sàng đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán

Tại cuộc họp, các Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực và đại diện các Ban chuyên môn đã trao đổi, cho ý kiến cụ thể về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 2/2024 để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 cũng như phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu quản trị đề ra. Lãnh đạo Tập đoàn cũng lưu ý về việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng đủ các nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu và phát điện trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trên tinh thần đồng bộ, đồng hành, toàn diện, liên tục, hướng đích, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành cùng các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn phải tập trung để triển khai thực hiện mục tiêu của kế hoạch quản trị của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý, trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số vấn đề nhằm tạo "động lực" để thực hiện nhiệm vụ và phát triển. Về động lực thể chế, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng, Petrovietnam cần tập trung thúc đẩy cơ chế liên quan đến khâu thượng nguồn như: Nghị định 124; quy chế ưu đãi cho các lô, mỏ; quy chế liên quan đến phân cấp... Đối với khâu trung, hạ nguồn, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị tập trung quan tâm thúc đẩy các nghị quyết liên quan đến cơ chế, thuế suất cho khí khai thác trong nước, LNG, đồng thời nghiên cứu về cơ chế cho các loại năng lượng mới như hydrogen, amonia, điện gió ngoài khơi... Bên cạnh đó, cần rà soát và ban hành kịp thời hệ thống quy định, quy chế nội bộ của Tập đoàn.

Về sản xuất kinh doanh, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, tại phiên họp Chính phủ tháng đầu tiên của năm 2024, Thủ tướng Chính phủ rất ghi nhận và đánh giá cao kết quả tháng 1/2024 của Tập đoàn khi 100% chỉ tiêu tăng trưởng so với tháng 12 và so với cùng kỳ, đặc biệt chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn tăng trưởng cao. Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các Ban điều chỉnh, xây dựng mục tiêu quản trị tháng 2 và quý I cũng như các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng mong muốn trên cơ sở kết quả đạt được trong tháng đầu năm 2024, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn/Văn phòng sẽ tiếp tục sát cánh, chia sẻ, đồng hành, đồng bộ thực hiện các mục tiêu lớn của Tập đoàn, góp phần vào đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

https://pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/aa6b6e66-b662-44a6-ad6f-6bcaba2993ac

PV / Cổng thông tin điện tử PVN