Nhìn lại các đợt tăng, giảm giá xăng dầu kể từ đầu năm 2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 13 lần. Trong đó, giá các loại xăng tăng 10 lần, giảm 3 lần. Giá các loại dầu cũng có tăng có giảm.

Nhìn lại các đợt tăng, giảm giá xăng dầu kể từ đầu năm 2022 ảnh 1

Giá xăng sắp tăng lần thứ 11 trong năm nay

Các đợt tăng giá xăng

Ngày 11-1. Xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít ; Xăng RON95-III tăng 581 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 660 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 620 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 617 đồng/kg.

Ngày 21-1-2022: Xăng E5RON92 tăng 436 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 484 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 664 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 655 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 631 đồng/kg.

Ngày 11-2: Xăng E5RON92 tăng 976 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 962 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 962 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 958 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 666 đồng/kg.

Ngày 21-2: xăng E5RON92 tăng 961 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 965 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 936 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 758 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 273 đồng/kg.

Ngày 1-3: xăng E5RON92 tăng 545 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít; Dầu iesel 0,05S tăng 509 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 469 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 536 đồng/kg.

Ngày 11-3: Xăng E5 RON 92 tăng 2.910 đồng/lít; Xăng RON95 tăng 2.990 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 3.958 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 3.940 đồng/lít; Dầu mazut 180 CST 3,5 S tăng 2.519 đồng/kg.

Ngày 21-4: Giá xăng E5RON92 tăng 663 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 675 đồng/lít; Dầu diezel 0,05S tăng 979 đồng/lít; Dầu hỏa cũng tăng 801 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 871.

Vân Hằng / anninhthudo.vn