Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 13 lần. Trong đó, giá các loại xăng tăng 10 lần, giảm 3 lần. Giá các loại dầu cũng có tăng có giảm.

Nhìn lại các đợt tăng, giảm giá xăng dầu kể từ đầu năm 2022 ảnh 1

Giá xăng sắp tăng lần thứ 11 trong năm nay

Các đợt tăng giá xăng

Ngày 11-1. Xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít ; Xăng RON95-III tăng 581 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 660 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 620 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 617 đồng/kg.

Ngày 21-1-2022: Xăng E5RON92 tăng 436 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 484 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 664 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 655 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 631 đồng/kg.

Ngày 11-2: Xăng E5RON92 tăng 976 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 962 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 962 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 958 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 666 đồng/kg.

Ngày 21-2: xăng E5RON92 tăng 961 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 965 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 936 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 758 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 273 đồng/kg.

Ngày 1-3: xăng E5RON92 tăng 545 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít; Dầu iesel 0,05S tăng 509 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 469 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 536 đồng/kg.

Ngày 11-3: Xăng E5 RON 92 tăng 2.910 đồng/lít; Xăng RON95 tăng 2.990 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S tăng 3.958 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 3.940 đồng/lít; Dầu mazut 180 CST 3,5 S tăng 2.519 đồng/kg.

Ngày 21-4: Giá xăng E5RON92 tăng 663 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 675 đồng/lít; Dầu diezel 0,05S tăng 979 đồng/lít; Dầu hỏa cũng tăng 801 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 871.

Ngày đăng: 14:48 | 01/06/2022

Vân Hằng / anninhthudo.vn