Nhiều dự án trọng điểm gần như chưa giải ngân được đồng vốn đầu tư công nào

Đến hết 31/3/2024, có một số dự án trọng điểm chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đã được phân bổ hoặc có tỷ lệ giải ngân rất thấp, dưới 0,1% kế hoạch.

Bộ Tài chính vừa công khai tình hình giải ngân 03 tháng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 bố trí cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải là 125.608,2 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (657.348,9 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 31/3/2024 các dự án mới giải ngân được 14.030,88 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%), trong đó tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương (NSĐP) chỉ đạt 6,2% kế hoạch năm 2024.

Nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Qua báo cáo giải ngân nêu trên, đến hết 31/3/2024, có một số dự án chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đã được phân bổ hoặc có tỷ lệ giải ngân rất thấp (dưới 0,1% kế hoạch); một số dự án chưa được giao kế hoạch năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (NSĐP) hoặc mới giao số kế hoạch vốn nguồn vốn NSĐP rất thấp.

Trong đó, dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 chưa được giao kế hoạch năm 2024; dự án thành phần 1.1 thuộc Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội còn 1.506 tỷ đồng kế hoạch trung hạn 2021-2025 chưa giao; dự án thành phần 2.1 thuộc Dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội còn 2.957 tỷ đồng kế hoạch trung hạn 2021-2025 chưa giao…

Ngày 30/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 258/QĐ-TTg về giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 cho Bộ Giao thông vận tải và 08 địa phương để thực hiện 03 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 58/2022/QH15, Nghị quyết số 59/2022/QH15 và Nghị quyết số 60/2022/QH15.

Đến ngày 23/4/2024, mới có Bộ Giao thông vận tải và 04 địa phương (Khánh Hoà, Đắk Lắk, Cần Thơ, Hậu Giang) giao chi tiết kế hoạch vốn NSTW năm 2024 cho các dự án thành phần được giao quản lý, với tổng số vốn đã giao 4.021 tỷ đồng; còn 04 địa phương là An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu chưa giao kế hoạch năm 2024 với tổng kế hoạch vốn chưa giao là 2.439 tỷ đồng.

Để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn NSĐP năm 2024 cho các dự án theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ để đảm bảo dự án đáp ứng đủ nhu cầu vốn thực hiện theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2021.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Nhật Linh / ANTĐ