Nghiêm cấm “gửi” nhà thầu tại các dự án giao thông

Bộ GTVT nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ; Các Vụ, Cục thuộc Bộ; Các Ban QLDA trực thuộc Bộ; Các Tổng công ty thuộc Bộ; các Sở GTVT tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Văn bản cho biết, ngành GTVT đang triển khai đồng loạt nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi toàn quốc, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,… Bộ GTVT đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, chủ động trong công tác quản lý dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành nhiều Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Thi công cao tốc Chí Thạnh- Vân Phong thuộc dự án cao tốc Bắc- Nam

Thi công cao tốc Chí Thạnh- Vân Phong thuộc dự án cao tốc Bắc- Nam

 

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn các dự án, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các dự án.

Cụ thể, cơ quan tham mưu, Thanh tra Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt trong công tác quản lý chất lượng; quá trình tham mưu giải quyết công việc phải đảm bảo trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định pháp luật.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các chủ thể từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc dự án; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đối với chủ đầu tư, Ban QLDA, Bộ GTVT yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và được phân cấp, uỷ quyền trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

"Nghiêm cấm các hành vi: thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án", Bộ GTVT nêu rõ.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA theo dõi, kiểm tra tình trạng làm việc bình thường của công trình, dự án; yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc bảo hành công trình tuân thủ hợp đồng đã ký kết, trường hợp có những hư hỏng, khiếm khuyết, phải tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp xử lý nhằm duy trì điều kiện khai thác bình thường, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

"Chủ đầu tư, Ban QLDA cần kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đặc biệt đảm bảo chất lượng xây dựng công trình; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng…", văn bản nêu rõ.

https://www.anninhthudo.vn/nghiem-cam-gui-nha-thau-tai-cac-du-an-giao-thong-post575618.antd

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn