Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Hội nghị Quán triệt, triển khai tại Công ty mẹ Tập đoàn các chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy và Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về nâng tầm văn hóa và nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Petrovietnam. Với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” đang được lan tỏa, Petrovietnam sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển Tập đoàn.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Chúng ta phải luôn nhận thức, ý thức đúng, đủ về vai trò của văn hóa. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung sau: Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện các giải pháp nhằm chuyển biến căn bản, khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, cản trở sự phát triển của Tập đoàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị bảo đảm đúng yêu cầu; đánh giá, lấy hiệu quả công việc để lượng hóa kết quả trong thực thi nhiệm vụ; nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy làm cơ sở để Tổng Giám đốc ban hành các kế hoạch, chính sách quản trị nhân sự, tăng cường phân cấp, trách nhiệm.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Giàn khai thác dầu khí của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống, từ đó rà soát tìm ra những thế mạnh, điểm yếu; xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhất với đơn vị, đề cao cái tốt, dẹp bỏ cái xấu. Nhân rộng những cá nhân, bộ phận điển hình, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể làm tốt; bài trừ, loại bỏ những hành vi, cá thể không tôn trọng những giá trị chung, đi ngược lại mục tiêu chung.

Mỗi người lao động (NLĐ) dầu khí dù ở bất kỳ vị trí nào cũng nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Tập đoàn trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu quốc gia, khu vực.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam Trần Quang Dũng: Từ tái tạo văn hóa đến củng cố niềm tin

Trên thực tế, việc triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam thông qua các sản phẩm tinh thần đã bước đầu có tác động thiết thực, NLĐ dầu khí cảm nhận được niềm tự hào chính đáng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp và xây dựng, NLĐ dầu khí cũng có điều kiện cân bằng lại sau thời kỳ đại khủng hoảng, nhất là khủng hoảng về tư tưởng giai đoạn 2015-2018.

Điều đặc biệt, thông qua việc tái tạo văn hóa cùng với thúc đẩy quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD), chúng ta đã có được những kết quả thắng lợi. Những chỉ tiêu do Đảng, Nhà nước giao không ngừng được các doanh nghiệp thành viên, các tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá kết quả rất tích cực. Qua đó, chúng ta đã lấy lại được niềm tin của xã hội đối với Tập đoàn. Điểm đặc biệt cần nêu là giá trị thương hiệu của Petrovietnam năm 2024 xấp xỉ 1,4 tỉ USD, tăng gấp 3 lần năm 2019 - năm bắt đầu tái tạo văn hóa. Điều đó cho thấy, Petrovietnam được xã hội đánh giá và Đảng, Nhà nước ghi nhận, từ ghi nhận đó sẽ củng cố niềm tin.

Khi đã có được niềm tin, đồng thuận của Đảng, Nhà nước, xã hội thì những đề xuất của chúng ta, nhất là đề xuất về tháo gỡ cơ chế, chính sách có điều kiện được xem xét, nhìn nhận và ban hành để phục vụ triển khai các hoạt động SXKD của Tập đoàn thuận lợi hơn.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Phó Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam Trịnh Tuấn Anh: Văn hóa học tập nâng tầm nhân lực

Con người là yếu tố quyết định thành bại trong doanh nghiệp. Bởi vậy nâng tầm con người, củng cố nền móng nguồn nhân lực là chiến lược quan trọng của Petrovietnam. Nói cách khác, nhân sự như thế nào sẽ thể hiện rõ nét văn hóa của doanh nghiệp đó. Bởi vậy, Ban Quản trị nguồn nhân lực cho rằng cần khuyến khích nhân viên phát triển bằng việc liên tục, bền bỉ nâng cao kỹ năng và tay nghề, nâng tầm nhân lực Petrovietnam bằng văn hóa học tập.

Đề nghị Tập đoàn tiếp tục quan tâm bồi đắp văn hóa học tập. Trong đó, tăng cường công tác truyền thông để mỗi NLĐ cảm nhận, thấu hiểu được mục tiêu của Tập đoàn, tạo thêm động lực, cống hiến cho Tập đoàn. Từ đó phát huy giá trị của trí tuệ Petrovietnam. Trong thời gian tới Tập đoàn cần tiếp tục củng cố hệ thống đào tạo, hình thành các lớp đào tạo hiệu quả hơn, tăng cường huấn luyện, đào tạo nội bộ.

Đề nghị cán bộ quản lý phải gương mẫu và tạo điều kiện cho nhân viên được cử đi học tập. Khuyến khích NLĐ lựa chọn, đề xuất, tiếp nhận các khóa học với chuyên môn mà mình mong muốn. Tổ chức và hình thành các câu lạc bộ học tập chuyên môn chính quy, sinh hoạt định kỳ, mời các giảng viên trong và ngoài Tập đoàn trao đổi, cập nhật về khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đề nghị Tập đoàn có chính sách ghi nhận, khen thưởng để cổ vũ văn hóa học tập trong cán bộ, công nhân viên.

 

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Trưởng ban Tài chính - Kế toán Petrovietnam Đặng Minh Phong: Kế thừa và phát huy giá trị hệ thống văn hóa

Nói về văn hóa doanh nghiệp là nói đến văn hóa nền tảng. Ban Tài chính - Kế toán Petrovietnam được kế thừa và phát huy giá trị hệ thống văn hóa trong thời gian dài như luôn đoàn kết nhất trí, tuân thủ các mốc thời gian tiến độ công việc, phối hợp chặt chẽ với các ban, Văn phòng Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc trong hoạt động thu, chi, quản lý - giám sát tài chính… Vì đặc trưng công tác nên nhân sự ban luôn phải chịu áp lực rất lớn nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành.

Trong thời gian tới bộ phận Tài chính - Kế toán bên cạnh những công tác chuyên môn sẽ tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Blockchain để đưa ra các dự báo, xây dựng các kịch bản về tài chính, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo Tập đoàn ra các quyết định liên quan đến chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Chánh Văn phòng Petrovietnam Trương Quốc Lâm: Cần phải thấm nhuần văn hóa thực thi nhiệm vụ

Trong thời gian qua, Petrovietnam đã đẩy mạnh các giải pháp quản trị trên nền tảng số. Trong đó, thực thi nhiệm vụ đã được xây dựng đồng bộ các quy chế, chuẩn mực từ lãnh đạo đến nhân viên trong Cơ quan Tập đoàn. Đơn cử như quy định xử lý văn bản (7 ngày làm việc) nhưng theo số liệu chúng tôi tổng hợp hằng ngày, hằng tuần thì vẫn có ban còn chậm. Lãnh đạo Tập đoàn đã liên tục đôn đốc, nhắc nhở, phê bình nhưng đến nay vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng đến kết quả điều hành công việc chung. Đề nghị lãnh đạo các ban chuyên môn hằng tuần phải đọc các số liệu về tiến độ xử lý văn bản để nâng cao hiệu quả công tác chung của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Văn phòng Tập đoàn sẽ xây dựng hệ thống sáng kiến số, văn phòng số để nâng cao chất lượng xử lý các công tác của văn phòng. Chúng tôi cho rằng cần phải tuân thủ, tôn trọng quy tắc đạo đức trong công tác mới có thể xử lý chính xác công việc, bảo đảm quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Nguyễn Thị Hoa: Học tập và rèn luyện để xử lý tốt việc chung

Bản thân tôi trước đây cũng có những thời điểm chưa thấm nhuần về văn hóa thực thi công việc nên gặp không ít khó khăn trong công tác. Nhưng sau khi nỗ lực học tập, rèn luyện (5S, 7 thói quen hiệu quả) đã nhận thấy Petrovietnam có đầy đủ các quy trình, quy định trong phối hợp công tác, thay đổi cách ứng xử như quan tâm hơn đến công việc chung, quan tâm hơn đến đồng nghiệp… nên đã cải thiện tốc độ xử lý công việc, nâng cao chất lượng công tác.

Với sự đặc thù trong công tác của ban, chúng tôi chỉ mong muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa về thông tin, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, văn phòng Tập đoàn cùng các đơn vị. Từ đó cùng xử lý công việc không chỉ về công tác Đảng mà cả SXKD.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Tổng Giám đốc BIENDONG POC Phạm Tiến Dũng: Văn hóa phối hợp trong sự gắn kết chuỗi giá trị

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) là một tập thể đoàn kết, có tri thức và văn hóa cao, đạt được nhiều thành tựu trong 15 năm qua. Những năm gần đây chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi tình hình địa chính trị trên thế giới, sự suy giảm tự nhiên của các mỏ khí đến sản xuất, kinh doanh. Ý thức được những khó khăn thách thức, NLĐ BIENDONG POC quyết tâm xây dựng theo phương trâm hành động “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, tích cực chống, loại bỏ các văn hóa xấu độc trong văn hóa doanh nghiệp, nâng cao vai trò văn hóa phối hợp thực thi công việc của công ty để xử lý các khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác điều hành SXKD.

Chúng tôi đang thực hiện “làm mới động lực cũ, tạo ra động lực mới”, cán bộ, nhân viên BIENDONG POC quán triệt “không ngủ quên trên thành tích”, sẵn sàng đối mặt với thách thức nên đã xây dựng được kế hoạch, phương án khoan thăm dò, mở rộng các mỏ, nâng sản lượng của công ty lên. Chúng tôi ý thức rõ văn hóa phối hợp trong sự gắn kết chuỗi giá trị của Tập đoàn để phát triển văn hóa chung của Petrovietnam.

Nêu cao ý thức làm chủ, cùng xây dựng và phát triển Petrovietnam

Trưởng ban Quản lý Dự án Sông Hậu 1 Nguyễn Mạnh Tưởng: Đào tạo nâng cao văn hóa phối hợp công việc

Hiện nay, Petrovietnam đang đầu tư nhiều dự án lớn về năng lượng. Bởi vậy, văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ là cực kỳ quan trọng. Trong đó, quản lý dự án cần sự phối hợp nhiều ban chuyên môn, đơn vị từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Xây dựng một dự án thành công là thành quả của cả một tập thể lớn.

Đối với Ban Quản lý Dự án Sông Hậu 1, chúng tôi luôn ý thức được việc lãnh đạo phải gương mẫu, thực thi tốt quy chế làm việc, tuân thủ quy tắc đạo đức công vụ, cá nhân gắn với tập thể và tập thể được xây dựng bởi các cá nhân để luôn đoàn kết vì mục tiêu chung nhất là hoàn thành dự án với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đến nay, Petrovietnam đã quyết định ủy quyền khá đầy đủ cho ban, để lãnh đạo ban có thể linh hoạt xử lý các công tác tại dự án, giảm thiểu thời gian xử lý công việc, bảo đảm tiến độ dự án.

Ban mong muốn Tập đoàn thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên đề giữa các cấp, đơn vị để tăng cường tiến độ, kết nối và nâng cao khả năng phối hợp trong thực thi công việc. Từ đó sẽ hạn chế sự thoái thác, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tế theo đúng thời gian quy định. Cần có hướng dẫn khen thưởng kịp thời cho các giải pháp tiết giảm thời gian xử lý công việc.

Giá trị thương hiệu của Petrovietnam năm 2024 xấp xỉ 1,4 tỉ USD, tăng gấp 3 lần năm 2019 - năm bắt đầu tái tạo văn hóa. Điều đó cho thấy, Petrovietnam được xã hội đánh giá và Đảng, Nhà nước ghi nhận.

 

Petrovietnam đang đầu tư nhiều dự án lớn về năng lượng. Bởi vậy, văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ là cực kỳ quan trọng. Trong đó, quản lý dự án cần sự phối hợp nhiều ban chuyên môn, đơn vị từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Xây dựng một dự án thành công là thành quả của cả một tập thể lớn.

https://pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/799ff616-f3fb-46dc-a9b2-3f004bd6d3e2

PV / Cổng thông tin điện tử PVN