Kiến nghị nâng lương khởi điểm của bác sĩ lên 2,67%, tức hưởng luôn từ bậc 2

Cho rằng bác sĩ phải học 6 năm, ra trường mất thêm 18 tháng thực hành mới được hưởng lương bậc 1 (2,34%) như các ngành khác là bất hợp lý, công đoàn ngành y tế kiến nghị tăng lương…

Kiến nghị nâng lương khởi điểm của bác sĩ lên 2,67%, tức hưởng luôn từ bậc 2 ảnh 1

Bác sĩ sau khi học 6 năm ở trường phải mất thêm 18 tháng thực hành mới được hưởng lương bậc 1 (Ảnh minh họa)

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tập hợp các kiến nghị của cán bộ công nhân viên chức ngành y tế về chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế đối với Đảng, Nhà nước. Đây là bản tổng hợp các ý kiến trong Hội nghị về chế độ, chính sách cho cán bộ y tế vừa diễn ra.

Theo đó, kiến nghị đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội nghị thống nhất 5 kiến nghị sau:

Về chính sách giá viện phí: Hiện nay, giá viện phí mới được tính 4/7 yếu tố đối với các dịch vụ y tế, trong khi 100% các bệnh viện phải tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn. Đây là một khó khăn lớn, các bệnh viện rất khó khăn trong việc lo lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ y tế.

Đề nghị ban hành chính sách viện phi được tính đúng, tính đủ chi phí để đảm bảo duy trì sự hoạt động của các Bệnh viện, trong đó có chi phí đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế.

Về chính sách lương khởi điểm của bác sĩ: Công đoàn ngành y tế cho rằng, thời gian đào tạo với bác sĩ kéo dài 6 năm so với các ngành khác thời gian đào tạo chỉ là 4 năm. Tuy nhiên, phải mất 18 tháng thực hành mới được hưởng lương bậc 1. Các ngành khác, chế độ tiền lương chỉ trả sau 4 năm đại học mức lương khởi điểm là 2,34. Đây là một bất cập, đề nghị chế độ chính sách tiền lương khởi điểm riêng với bác sĩ ngành Y, được áp dụng mức khởi điểm tương đương bậc 2 là 2,67.

Về chính sách thâm niên nghề: So sánh với ngành Giáo dục, 2 ngành được xã hội tôn vinh là Thầy, lao động trong ngành Y có phần vất vả, độc hại hơn nhiều nhưng lao động ngành Y không được hưởng chế độ thâm niên nghề như hiện nay ngành giáo dục được hưởng. Đề nghị quan tâm đến chế độ được hưởng chế độ thâm niên nghề y như đối với ngành Giáo dục.

 

Về phụ cấp ưu đãi nghề: Theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính Phủ, cán bộ y tế được hưởng mức độ từ 20 tới 70% chế độ phụ cấp ưu đãi nghề. Rất nhiều đối tượng lao động làm việc trong điều kiện môi trường độc hại bệnh viện, vẫn phải tiếp xúc với người bệnh, mầm bệnh nhưng lại không được hưởng Phụ cấp này.

Đề nghị quan tâm nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% và mở rộng một số đối tượng người lao động trong ngành Y tế cùng được hưởng Phụ cấp ưu đãi nghề.

Về chế độ thu hút đối với các ngành nghề đặc thù: Đối với các lĩnh vực đặc biệt trong ngành Y như Phong, Lao, Tâm thần, HIV/AIDS, Hồi sức cấp cứu, Giải phẫu bệnh... là những công việc có yếu tố nguy hiểm nhưng hiện nay chưa có cơ chế phù hợp. Đề nghị có chính sách đặc biệt hấp dẫn để thu hút nhân lực trong các lĩnh vực này.

https://www.anninhthudo.vn/kien-nghi-nang-luong-khoi-diem-cua-bac-si-len-2-67-tuc-huong-luon-tu-bac-2-post507807.antd

Duy Tiến / anninhthudo.vn