Kiến nghị ban hành ngay Thông tư miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm trong tháng 3

Nếu được Chính phủ chấp thuận thì ngay trong tháng 3 này Bộ GTVT sẽ ban hành Thông tư quy định về việc miễn đăng kiểm lần đầu với xe đăng ký mới và kéo dài chu kỳ đăng kiểm với xe đang lưu hành.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian ban hành trong tháng 3/2023.

Bộ GTVT cho rằng, để quy định nhanh chóng đi vào thực tế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp, việc xây dựng Thông tư nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn là hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết “Trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn”.

Kiến nghị ban hành ngay Thông tư miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm trong tháng 3 ảnh 1

Bộ GTVT kiến nghị ban hành ngay Thông tư miễn đăng kiểm lần đầu xe đăng ký mới và kéo dài chu kỳ đăng kiểm

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn