Kiểm toán dự án giao thông đô thị Hải Phòng: 100% gói thầu xây lắp chậm tiến độ

Kết quả kiểm toán cho thấy toàn bộ 7 gói thầu xây lắp của hợp phần A đều chậm tiến độ so hợp đồng, dù các bên đã gia hạn nhưng chưa làm rõ nguyên nhân.

Báo cáo kết luận kiểm toán Dự án phát triển giao thông đô thị TP.Hải Phòng của Kiểm toán Nhà nước cho thấy việc quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo kết luận, toàn bộ 7 gói thầu xây lắp của hợp phần A đều chậm tiến độ so hợp đồng gốc đã ký kết. Trong đó, gói thầu CW1A-lô 1 chậm 23 tháng, gói CW1A-lô 2 chậm 22 tháng, gói CW2A-lô 1 chậm 28 tháng, gói CW2A-lô 2 chậm 10 tháng, gói CW3A chậm 26 tháng, gói CW4A chậm 26 tháng và gói CW5A chậm 22 tháng.

Dù các bên đã gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng chưa xác định rõ và đầy đủ nguyên nhân, lý do gia hạn.

 Dự án phát triển giao thông đô thị TP.Hải Phòng (gói thầu CW3A và CW4A). (Ảnh: CC1)

Đáng nói, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng (Ban QLDA) cũng chưa cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến việc xác định các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nguyên nhân trong việc chậm tiến độ.

Ngoài các gói thầu xây lắp, tiến độ gói thầu G1B – Mua sắm xe buýt (gói thầu thiết bị) cũng bị chậm 5 tháng so hợp đồng gốc đã ký kết. Các bên đã làm thủ tục gia hạn tiến độ nhưng lý do gia hạn chưa hợp lý.

Cụ thể, lý do gia hạn thực hiện hợp đồng được các bên thống nhất là: “tính khoảng thời gian từ ngày sản xuất, hoàn thiện và vận chuyển về Việt Nam và tiến hành các thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng sẽ chậm hơn so với biểu yêu cầu. Bên cạnh đó, lịch nghỉ lễ, tết của Trung Quốc và để đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao cho hàng hóa cũng đã góp phần làm chậm tiến độ bàn giao xe theo dự kiến”.

Ngoài ra, gói thầu CS1B - Hỗ trợ thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng chậm đi vào hoạt động so quy định của hợp đồng ban đầu 22 tháng.

Không chỉ các gói thầu riêng lẻ, tiến độ toàn dự án đến thời điểm tháng 5/2019 đã chậm 22 tháng so quyết định đầu tư ban đầu và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Kiểm toán Nhà nước đánh giá, việc này đã làm giảm hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án.

Liên quan chất lượng công trình, theo kết luận, gói thầu CW1A-lô 1, nhật ký thi công cọc khoan nhồi không thể hiện chiều dài ống vách là không phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Việc lập thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục còn chậm so quy định.

Ngoài ra, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thực hiện trước ngày 18/6/2015 của các gói thầu CW2A-lô 2, CW4A và CW5A chưa có chữ kỹ và đóng dấu của chủ đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, gói thầu CS1A – Thiết kế chi tiết và hỗ trợ đấu thầu hợp phần A, đơn vị tư vấn chưa thực hiện công tác thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa theo đề cương tham chiếu.

Đặc biệt, chủ đầu tư chưa cung cấp được một số văn bản, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu nước ngoài thực hiện các quy định quản lý và sử dụng người nước ngoài theo quy định.

Dự án phát triển giao thông đô thị TP.Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 4.905 tỷ đồng, nhằm nâng cao điều kiện đi lại trong đô thị, tăng cường năng lực quản lý và quy hoạch giao thông đô thị Hải Phòng.

Trong quá trình triển khai, UBND TP.Hải Phòng phê duyệt dự án án đầu tư khi chưa có văn bản thông qua của Hội đồng nhân dân, vi phạm quy định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hồ sơ dự án cũng thiếu các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy cùng yêu cầu về an ninh quốc phòng.

Ngoài ra, việc lập và phê duyệt tổng mức đầu tư dự án được xác định chưa chính xác, tồn tại sai sót với giá trị hơn 221 tỷ đồng. 

Dự án cũng mắc nhiều sai sót về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và thiết kế bản vẽ thi công. 

Cùng đó, tư vấn giám sát cho thay đổi thiết kế lớp kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng khi chưa có ý kiến của chủ đầu tư là không tuân thủ trình thự thủ tục quy định. Thậm chí, một số hạng mục công trình phụ trợ thi công của một số gói thầu xây lắp không có đầy đủ thiết kế chi tiết.

Dự án tính toán sai khối lượng dự toán so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật, làm tăng dự toán hơn 28 tỷ đồng; áp dụng định mức, đơn giá không phù hợp, làm tăng giá trị dự toán hơn 117 tỷ đồng; và các sai sót khác khoảng 223 tỷ đồng.

Tại các gói thầu tư vấn, việc sử dụng chuyên gia nước ngoài không đúng quy định và áp dụng đơn giá tiền lương chuyên gia làm tăng dự toán một số gói thầu thêm hơn 169 tỷ đồng.

Kiểm toán 6 dự án, lộ loạt sai phạm: Ai chịu trách nhiệm?
13 dự án sử dụng vốn ODA vào diện kiểm toán
Kiểm toán Nhà nước: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm do Bộ Giao thông

 

 

 

/ vtc.vn