Không để xảy ra thất thoát, tiêu cực tại Dự án sân bay Long Thành

Đó là nội dung quan trọng trong Thông báo số 105/TB-VPCP vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu đã rất cố gắng, đạt kết quả chuyển biến tích cực trong 2 tháng vừa qua...

Để triển khai dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan tiếp tục cố gắng, tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Không để xảy ra thất thoát, tiêu cực tại Dự án sân bay Long Thành -0
Phối cảnh sân bay Long Thành

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, thủ tục đầu tư bảo đảm kịp thời, kiểm soát chất lượng; duy trì họp giao ban hằng tháng theo Quy chế hoạt động với nội dung cụ thể, chi tiết. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ các lực lượng tại địa phương để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trong quá trình thi công.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức đi thực tế, nắm bắt tình hình, động viên cán bộ công nhân viên trên công trường, đề xuất với Trưởng ban Chỉ đạo theo lĩnh vực quản lý.

Về các tuyến đường sắt kết nối Cảng hàng không Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Văn bản số 1941/VPCP-CN ngày 30-3-2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tối ưu nhất để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư.

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khong-de-xay-ra-that-thoat-tieu-cuc-tai-du-an-san-bay-long-thanh-i649983/

Phạm Huyền / cand.com.vn