Khẩn trương chuẩn bị cho việc dạy học môn lịch sử cấp trung học phổ thông từ năm học mới

Liên quan đến kế hoạch thực hiện điều chỉnh môn lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm triển khai Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 13-7, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thông tin thêm về nội dung này với tinh thần khẩn trương chuẩn bị cho việc dạy học môn lịch sử từ năm học mới 2022-2023.

 
Môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông có phần bắt buộc và phần tự chọn. Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang điều chỉnh môn lịch sử bảo đảm môn học này có phần bắt buộc với tất cả học sinh trung học phổ thông và có phần lựa chọn cho học sinh có định hướng chuyên sâu về lịch sử. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó môn lịch sử được giữ nguyên phần chuyên đề học tập lựa chọn (35 tiết/năm học) theo định hướng nghề nghiệp; chuyển phần chủ đề môn lịch sử 70 tiết/năm học thành phần bắt buộc, điều chỉnh chương trình còn 52 tiết/năm học để bảo đảm sự phù hợp với tất cả học sinh và cơ cấu đội ngũ giáo viên lịch sử hiện nay.

Đối với các môn lựa chọn, các trường xây dựng các tổ hợp 4 môn học lựa chọn (thay vì 5 môn theo thiết kế ban đầu) để vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Với dự thảo này, chương trình cấp trung học phổ thông đối với mỗi học sinh giảm 18 tiết/năm học so với thiết kế ban đầu. Các trường căn cứ vào đội ngũ giáo viên để điều chỉnh giảm 1 môn học trong các tổ hợp 5 môn học lựa chọn đã chuẩn bị, xây dựng trong thời gian qua (thực tế là chỉ cần điều chỉnh giảm 1 môn đối với tổ hợp không có môn lịch sử).

Trước băn khoăn của dư luận cho rằng chỉ có 1 tháng để điều chỉnh chương trình môn lịch sử là quá ngắn, có thể ảnh hưởng tới chất lượng, ông Nguyễn Xuân Thành thông tin: Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành được kế hoạch điều chỉnh chương trình. Để kịp thời triển khai từ năm học 2022-2023, Bộ đang thực hiện theo kế hoạch đã ban hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện quy trình rút gọn trong việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. 

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu để điều chỉnh tinh giảm chương trình môn lịch sử 70 tiết/năm học thành phần lịch sử bắt buộc đã được nghiên cứu, thực hiện từ sau khi có ý kiến đề xuất môn lịch sử là môn học bắt buộc. Chương trình môn lịch sử phần bắt buộc 52 tiết/năm học không phải là chương trình được xây dựng mới từ đầu mà được điều chỉnh, tinh giảm từ chương trình môn lịch sử 70 tiết/năm học đã được xây dựng trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên việc thực hiện sẽ bảo đảm về tiến độ, chất lượng.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1036792/khan-truong-chuan-bi-cho-viec-day-hoc-mon-lich-su-cap-trung-hoc-pho-thong-tu-nam-hoc-moi

THỐNG NHẤT / HNM.com.vn