Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ phương án phù hợp giảng dạy môn Lịch sử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức hội thảo với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, đề xuất phương án phù hợp trong việc giảng dạy Lịch sử.

318f1ef5-cbd7-4484-b832-e7f1f0c8c5e7-8220
Bộ GD-ĐT phải đánh giá toàn diện, đề xuất phương án phù hợp về môn Lịch sử, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Về vấn đề giảng dạy môn lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ngày 2-6, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về môn lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông đề ngày 31-5-2022, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức hội thảo với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Bộ cũng cần làm tốt hơn công tác truyền thông để xã hội được cập nhật đầy đủ về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục lịch sử cho học sinh.

Duy Anh / ANTĐ