Dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài trong năm 2021 đã khiến hơn 1,4 triệu người thiếu việc làm, tăng hơn 203 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Hơn 1,4 triệu người thất nghiệp trong năm 2021 ảnh 1
Lao động có việc làm theo khu vực kinh tế

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2021, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là hơn 1,4 triệu người, tăng 203,7 nghìn người so với năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3,22%, tăng 0,54 điểm phần trăm so với năm trước. Trong đó, khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp là 4,42%, cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24 tuổi) là 8,48%, tăng 0,52 điểm phần trăm so với năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 11,91%, tăng 1,33 điểm phần trăm so với năm trước.

Mặc dù Chính phủ đã có các chính sách chủ động thích ứng linh hoạt trong phòng chống Covid-19, vừa thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế xã hội nhưng tính chung cả năm 2021 thị trường lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp năm nay cao hơn năm trước, trong đó khu vực thành thị vượt mốc 4%.

Cùng với đó, số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 370,8 nghìn người so với năm trước, trong đó tỷ lệ này ở khu vực thành thị lớn hơn khu vực nông thôn. Điều này trái với xu hướng thị trường lao động thường được quan sát ở nước ta với tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn thường nghiêm trọng hơn so với thành thị.

Trong năm 2021, số lao động có việc làm chính thức và phi chính thức đều giảm. Số lao động có việc làm phi chính thức là 19,8 triệu người, giảm 628 nghìn người, mức giảm này cao hơn so với mức giảm ở lao động có việc làm chính thức; số lao động có việc làm chính thức là 15,4 triệu người, giảm 469,8 nghìn người so với năm 2020.

Hạn chót chi hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vào 31/12 Hạn chót chi hỗ trợ người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vào 31/12

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyến nghị người lao động sớm hoàn thành thủ tục theo quy định để được nhận hỗ ...