Hôm nay (1-7), đồng loạt tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ 1/7, lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng. Ngoài tiền lương, mức phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động đều tăng.

Cùng với tăng lương cơ sở, ngày 29/6, Chính phủ cũng ban hành nghị định định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng thêm 12,5% đối với một số nhóm đối tượng.

Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108 trước đó.

Từ ngày 1/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

An Nhiên / ANTĐ