Hà Nội yêu cầu không để trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do thiếu nhân viên

Hà Nội yêu cầu phải có giải pháp dự phòng để bổ sung ngay khi thiếu hụt đột xuất đăng kiểm viên, không để xảy ra tình trạng Trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động.

Hà Nội yêu cầu không để Trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do thiếu đăng kiểm viên

Hà Nội yêu cầu không để Trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động do thiếu đăng kiểm viên

Văn phòng UBND TP Hà Nội mới có Công văn số 13792/VP-KTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ động, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm; chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm thông tin đẩy đủ về tình hình đăng ký phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm trên trang thông tin điện tử của Sở, khuyến khích chủ phương tiện đăng ký lịch trực tuyến để đưa phương tiện đến đăng kiểm;

Điều phối, hướng dẫn chủ phương tiện đến các Trung tâm để tránh tình trạng tập trung nhiều phương tiện tại một số Trung tâm; yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm chủ động xây dựng phương án khắc phục tình trạng tăng đột biến nhu cầu phương tiện đến đăng kiểm theo khuyến cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Có kế hoạch tuyển dụng đăng kiểm viên hoặc giải pháp dự phòng để bổ sung ngay khi thiếu hụt đột xuất đăng kiểm viên, không để xảy ra tình trạng Trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND TP cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động đăng kiểm, khuyến cáo chủ phương tiện lựa chọn thời điểm kiểm định sớm, thực hiện nghiêm các quy định về đăng kiểm phương tiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để giảm thời gian, không phải kiểm định nhiều lần; chủ động kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định; tra cứu thông tin phạt nguội qua phần mềm cảnh báo, không tự ý thay đổi kết cấu, tổng thành của xe...

Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung Sở Giao thông Vận tải kiến nghị.

UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động trên địa bàn chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực đăng kiểm phương tiện; rà soát, bố trí các điểm trông giữ phương tiện giao thông thuận lợi, gần các trung tâm đăng kiểm để tổ chức sắp xếp phương tiện chờ vào kiểm định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

https://www.anninhthudo.vn/ha-noi-yeu-cau-khong-de-trung-tam-dang-kiem-phai-dung-hoat-dong-do-thieu-nhan-vien-post559530.antd

Phú Khánh / anninhthudo.vn