Hà Nội xem xét bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú

Sáng 24-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố tháng 2-2023 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông.

Tại phiên họp, UBND thành phố Hà Nội đã xem xét Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng 2026-2030; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND thành phố.

UBND thành phố cũng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Phiên họp cũng quyết định về “Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện có khu công nghiệp” theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1056432/ha-noi-xem-xet-bai-bo-quy-dinh-ve-le-phi-dang-ky-cu-tru

TIẾN THÀNH / HNM.com.vn