Hà Nội sẽ cải tạo, đầu tư xây mới 38 chợ

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch về thực hiện chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn TP giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, giai đoạn 2024-2025, Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, an ninh trật tự… đối với các chợ trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, làm tốt công tác công khai các thông tin cho nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi triển khai các chủ trương, chính sách đối với công tác đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn.

Hà Nội sẽ cải tạo, đầu tư xây mới 38 chợ -0
Ảnh minh hoạ.

UBND TP cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát lại quỹ đất để bố trí các địa điểm xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường giải tỏa các tụ điểm kinh doanh tự phát trái quy định trên địa bàn. Rà soát lại toàn bộ kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2024-2025 bảo đảm các chợ xây dựng mới đều phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2024-2025.

Cùng với đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với quỹ đất sạch góp phần giảm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư dự án; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với các chợ còn vướng mắc về đất đai theo quy định.

https://cand.com.vn/doi-song/ha-noi-se-cai-tao-dau-tu-xay-moi-38-cho-i728016/

NY / cand.com.vn