Hà Nội bắt đầu cuộc đua khốc liệt vào lớp 10 các trường THPT chuyên

Từ ngày 29/5 đến ngày 6/6, các sĩ tử sẽ bắt đầu tranh suất vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên có tỷ lệ cạnh tranh cao tại Hà Nội.

Năm 2022, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức thi sớm nhất vào ngày 29/5 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn thi chuyên. Số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn là hơn 1.000 thí sinh. Nhà trường tuyển 180 chỉ tiêu trong năm 2022, gồm 75 chỉ tiêu cho lớp chuyên Văn, chuyên Sử, chuyên Địa và Hệ chất lượng cao mỗi lớp 35 em.

Trước 17h00 ngày 10/6, nhà trường công bố kết quả thi, kết quả xét tuyển các lớp chuyên và thông tin xét tuyển lớp chất lượng cao trên website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bắt đầu cuộc đua giành suất vào lớp 10 các trường THPT chuyên -0
Thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn sáng 29/5.

Năm 2022, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển 460 chỉ tiêu, trong đó tuyển 70 chỉ tiêu cho lớp chuyên Toán; 60 chỉ tiêu cho lớp chuyên Anh; các lớp chuyên còn lại, 35 em/lớp. Thí sinh phải làm bài thi viết 3 môn. Trong đó, môn 1 là Toán (hệ số 1, thời gian thi 90 phút), môn 2 là Ngữ văn (hệ số 1, thời gian thi 90 phút), môn 3 là môn Chuyên (hệ số 2, thời gian thi 120 phút). Thời gian thi dự kiến vào ngày 1/6.

Bắt đầu cuộc đua giành suất vào lớp 10 các trường THPT chuyên -0
Lịch thi cụ thể vào 4 trường THPT chuyên của Hà Nội năm 2022.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 500 chỉ tiêu cho hệ chuyên có học bổng (36 em), hệ chuyên (344 em), hệ không chuyên (120 em). Lịch thi dự kiến tổ chức vào ngày 4/6 với 3 bài thi gồm bài thi đánh giá năng lực môn Ngoại ngữ, bài thi đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. 

Trường THPTchuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thi tuyển vào ngày 5 và 6/6. Năm nay trường tuyển 540 chỉ tiêu cho năm 2022; mỗi khối lớp chuyên tuyển 90 em. Thí sinh dự thi 3 môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) trong 120 phút và môn chuyên trong 150 phút. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn Toán (vòng 1) và các môn chuyên; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn. Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

https://cand.com.vn/giao-duc/ha-noi-bat-dau-cuoc-dua-khoc-liet-vao-lop-10-cac-truong-thpt-chuyen-i655376/

H.Thanh / cand.com.vn