Theo phương án khai thác tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông của Hà Nội, đơn vị vận hành sẽ mở cửa miễn phí cho người dân đi lại trong 15 ngày đầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông, Bộ đã yêu cầu nhà thầu chạy thử liên tục các đoạn tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho tới ngày bàn giao về Hà Nội. Ông Đông cho biết, việc bàn giao dự án cho Hà Nội khai thác thương mại sẽ được triển khai xong trước ngày 10/11, theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa miễn phí 15 ngày trước khi thu vé - 1
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao trước ngày 10/11.

Trong thời gian từ nay tới ngày bàn giao, Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng thầu EPC thực hiện chạy tàu liên tục không tải, với tần suất tương tự như khi khai thác thương mại. Điều này nhằm đảm bảo khi dự án được bàn giao cho Hà Nội sẽ khai thác thương mại được ngay.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Hội đồng kiểm tra nhà nước thông qua công tác nghiệm thu, khâu cuối cùng để Bộ GTVT bàn giao cho UBND TP.Hà Nội khai thác thương mại.

Theo yêu cầu của Hội đồng kiểm tra nhà nước, trước khi đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành, Bộ GTVT cần chỉ đạo tổng thầu EPC dự án và các bên liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các hệ thống, thiết bị phụ trợ phục vụ vận hành, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khả năng hoạt động bình thường và an toàn khi vận hành khai thác.

Vệ sinh công nghiệp toàn bộ công trình trước khi bàn giao cho Công ty Metro Hà Nội khai thác.

Thỏa thuận, thống nhất với tổng thầu EPC về điều kiện bảo hành, phương án khắc phục trong thời gian bảo hành các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng, hoạt động của toàn bộ dự án trong quá trình vận hành khai thác.

Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lập và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành, biểu đồ chạy tàu với công suất, tần suất phù hợp trong giai đoạn đầu khai thác, có phương án quan trắc một số hạng mục công trình.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ GTVT trong việc tiếp nhận, bàn giao đảm bảo sẵn sàng vận hành công trình cũng như tổ chức rà soát lại công tác chuẩn bị nhân lực, các điều kiện cần hoàn thiện, bổ sung để đảm bảo vận hành an toàn trong thực tế và các phương án xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình khai thác, đặc biệt là đối với các khuyến cáo an toàn của Tư vấn ACT (Pháp).

Trong quá trình vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Hội đồng kiểm tra nhà nước yêu cầu Bộ GTVT thống nhất với Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc bố trí nhân sự thường trực tại công trình trong thời gian bảo hành để phối hợp cùng chủ đầu tư, Công ty Metro Hà Nội kịp thời xử lý, khắc phục các tình huống phát sinh.

Bộ GTVT phối hợp với Công ty Metro Hà Nội trong việc kiểm soát, có giải pháp xử lý tất cả các vấn đề đã được Tư vấn ACT khuyến cáo, nhất là trong thời gian khai thác ban đầu đa số hành khách chưa quen với loại hình giao thông mới.

HÒA BÌNH

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Nợ đầm đìa,  Bộ Tài chính phải ứng tiền trả thay Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Nợ đầm đìa, Bộ Tài chính phải ứng tiền trả thay
Nhà thầu thiếu hợp tác, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn nhiều vướng mắc Nhà thầu thiếu hợp tác, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn nhiều vướng mắc