Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động được nghỉ 3 ngày

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), việc nghỉ Tết Dương lịch 2023 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động 2019.

Do ngày 1/1/2023 vào Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai tuần tiếp theo (ngày 2/1/2023). Như vậy, nếu người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần là ngày Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động là từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023. Về lương thưởng trong dịp Tết Dương lịch, theo Điểm a, Khoản 1 Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương Tết Dương lịch 1 ngày. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2023, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong ngày 1/1. Còn ngày nghỉ thứ Bảy và ngày nghỉ bù 2/1/2023  theo chế độ nghỉ thông thường hằng tuần.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/dip-tet-duong-lich-2023-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-3-ngay-i672370/

PV / Công an nhân dân