Đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ vừa yêu cầu các Cục chuyên ngành hàng hải, đường thuỷ, đường sắt nghiên cứu, đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký nêu rõ, Bộ GTVT nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc giảm thuế, phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của các Bộ “kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý” (khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí).

Do đó, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các cục nghiên cứu công văn của Bộ Tài chính, trường hợp cần giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; lệ phí ra, vào cảng biển; lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng, các Cục khẩn trương đánh giá tình hình, tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đối với đối tượng nộp phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.

Đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông do ảnh hưởng giá nhiên liệu -0
Lệ phí ra, vào cảng biển từ 5-50 USD/lượt theo dung tích tàu.

Từ đó, đề xuất giảm mức thu từng khoản phí, lệ phí và thời gian giảm thu phí, lệ phí, báo cáo Bộ để gửi Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo thẩm quyền.

Được biết hiện tại, các phí, lệ phí như phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; lệ phí ra, vào cảng biển, cảng bến thủy nội địa đều đang thực hiện theo các quy định của pháp luật đã ban hành. Trong đó, mức thu phí sử dụng hạ tầng đường sắt quy định giảm 50% mức phí (giảm mức thu từ 8% xuống 4% doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt) kể từ ngày 8/2/2021 đến hết tháng 6/2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của COVID-19. Còn lệ phí ra, vào cảng biển từ 5-50 USD/lượt theo dung tích tàu. Đối với mức lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa từ 5.000 - 50.000 đồng/chuyến theo trọng tải phương tiện chở hàng/tàu lai.

Theo Bộ Tài chính, các khoản phí, lệ phí này chiếm tỷ trọng không lớn trong chi phí vận tải. Trong quá trình thực hiện, Bộ không nhận được phản ánh về những vướng mắc liên quan tới mức thu của các khoản phí, lệ phí này. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT khẩn trương đánh giá tác động của việc giảm phí và lệ phí với các đối tượng nộp phí, lệ phí và ngân sách nhà nước, từ đó, đề xuất giảm mức thu từng khoản, gửi Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo thẩm quyền và đúng trình tự quy định của pháp luật.

https://cand.com.vn/doi-song/de-xuat-giam-phi-le-phi-trong-linh-vuc-giao-thong--i656931/

Phạm Huyền / cand.com.vn