Đề xuất điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao

Tại dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định mới về một số điều kiện thành lập trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.

 
MINH KHANG / HNM.com.vn