Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị có biện pháp mở lại các dịch vụ, xem xét mở thêm một số quán ăn phục vụ tại chỗ để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tại cuộc họp ngày 19/10 về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, TP đạt kết quả kinh tế - xã hội tương đối cao.

Ông Mãi đề nghị các cấp, ngành, địa phương nghiên cứu, có biện pháp mở lại các dịch vụ, thương mại và hoạt động sinh kế của người dân; xem xét mở thêm một số quán ăn phục vụ tại chỗ; hỗ trợ hết sức có thể cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phòng chống dịch, về lao động, các chính sách về vốn cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

"Gần như cả thành phố chúng ta là một trung tâm công nghiệp, mua sắm. Nếu chúng ta khôi phục được thì có thể tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân rất lớn. Ví dụ việc bán vé số cần được nghiên cứu vì nó sẽ mở ra việc làm, cơ hội tăng thu nhập cho nhiều người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội, cần đánh giá kỹ lưỡng để mở các dịch vụ, hoạt động sinh kế", ông Mãi nói.

Chủ tịch TP.HCM: Cần xem xét cho phép quán ăn phục vụ tại chỗ - 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2021 trong nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch; tập trung vào cải cách hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cụ thể. "Tháo gỡ từng dự án, từng việc, từ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một chút thì chúng ta sẽ giải quyết được", ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch; đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu phòng chống dịch để có những thông tin tin cậy, hiệu quả. Ngoài ra, cần sớm tổng kết công tác phòng chống COVID-19 đợt dịch thứ 4, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng tổng thể công tác phòng chống dịch, các kịch bản và giải pháp ứng phó với dịch.

Thế Quang

Chủ tịch TP.HCM: Mong doanh nghiệp đồng hành cùng TP xây dựng, phục hồi kinh tế Chủ tịch TP.HCM: Mong doanh nghiệp đồng hành cùng TP xây dựng, phục hồi kinh tế
Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở