Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Triển khai công tác kiểm tra giám sát theo chiều sâu, đồng bộ, toàn diện

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán năm 2023, kế hoạch năm 2024. Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến, Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh; đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành; các Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Phan Tử Giang; đồng chí Bùi Thị Nguyệt, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Triển khai công tác kiểm tra giám sát theo chiều sâu, đồng bộ, toàn diện

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Kiểm soát nội bộ Petrovietnam, trong năm 2023 đã thực hiện 20/24 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, 01 cuộc kiểm toán được chuyển sang thực hiện vào năm 2024 và 03 cuộc kiểm tra không thực hiện được do trùng kế hoạch kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và một đơn vị giải thể.

Toàn bộ các cuộc kiểm tra, giám sát đều tuân thủ đúng quy định của Tập đoàn, bám sát các yêu cầu kiểm tra giám sát và tuân thủ pháp luật. Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn đã kịp thời phát hiện một số thiếu sót và thực hiện khuyến nghị đối với người đại diện vốn của Tập đoàn tại các đơn vị để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tăng cường thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp có vốn nhà nước. Bên cạnh đó, phối hợp cùng các ban chuyên môn Tập đoàn thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác an toàn – sức khỏe môi trường tại các nhà máy, công trường dự án.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát nội bộ đã lên kế hoạch thực hiện giám sát tại 14 đơn vị, kiểm tra 11 dự án, thanh tra 02 đơn vị và kiểm toán với các đơn vị còn lại trong Tập đoàn. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về công tác đầu tư, tài chính, sản xuất kinh doanh, các dự án trong nước và quốc tế; thực hiện kiểm tra, giám sát tại tất cả các đơn vị trực thuộc Tập đoàn; Thanh tra các đơn vị chưa thực hiện kiểm tra, giám sát; Tập trung thanh, kiểm tra các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh tốt hoặc xấu đột biến và các đơn vị mới đưa vào hoạt động.

Công tác kiểm tra giám sát sẽ đổi mới theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đến nay, Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn đã trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn, các Phó Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐTV Petrovietnam đã đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao công tác của Ban Kiểm soát nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua. Đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng phân tích các nguyên nhân để công tác kiểm tra, giá sát được hiệu quả hơn, vai trò của kiểm soát viên tại các đơn vị được “xứng tầm”.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Triển khai công tác kiểm tra giám sát theo chiều sâu, đồng bộ, toàn diện

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam đề nghị, cần nâng cao vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trong toàn Tập đoàn; Triển khai công tác kiểm tra giám sát phải đồng bộ, toàn diện, phối hợp cả công tác kiểm tra Đảng và Ban điều hành. Thông tin phải được thông suốt, công khai, không bỏ sót, liên tục và toàn diện.

Trong đó, thực hiện đưa vào quy trình bổ nhiệm cán bộ Tập đoàn các tiêu chuẩn về thực hiện xử lý các vấn đề, tồn tại mà công tác kiểm tra, giám sát phát hiện; Rà soát lại hệ thống kiểm soát của Tập đoàn để xác lập lại hệ thống; Lượng hóa công tác kiểm tra giám sát nhân sự về nghề nghiệp, đào tạo, kinh nghiệm; Hệ thống các quy chế, quy định trong kiểm soát nội bộ Tập đoàn; Tổ chức đào tạo đội ngũ kiểm soát viên, phát triển và nâng cao trình độ của các kiểm soát viên trong Tập đoàn; Đảm bảo kiểm soát được rủi ro, nâng cao hiệu quả để Tập đoàn đảm bảo dẫn dắt các đơn vị hoạt động đúng chiến lược phát triển.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát các hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro của các đơn vị và Tập đoàn như đầu tư, mua sắm, tài chính; Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả công tác kiểm tra giám sát. Trong đó, tổng hợp lại toàn bộ các phát hiện, khuyến nghị, thống kê hiện trạng xử lý để dữ liệu hóa công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời, thay đổi hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán cả về chiều sâu, toàn diện, chuyên đề phù hợp với từng ban chuyên môn, từng đơn vị.

 https://pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/2035ec75-2a35-44e5-9d22-a4c197c037f9

PV / Cổng thông tin điện tử PVN