Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2019 - 2021, có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sáp nhập.

"Mới đây, Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 37 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Bộ có thể nói rõ hơn có bao nhiêu quận huyện, phường xã sẽ sáp nhập? Quá trình thực hiện như thế nào, các tỉnh thực hiện ngay hay đợi văn bản hướng dẫn của Bộ?", PV VietNamNet đặt câu hỏi tại họp báo Bộ Nội vụ chiều tối nay.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng trả lời, Bộ Nội vụ đã soạn thảo đề án và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trước khi Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 37. Nội dung Nghị quyết về cơ bản giữ nguyên như tờ trình.

chi trong hon 2 nam toi sap nhap 16 quan huyen 631 phuong xa

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng

Về lộ trình thực hiện, ông Hùng cho hay, trong Nghị quyết có đưa ra mục tiêu cụ thể, năm 2019 sửa đổi, ban hành mới các quy định pháp luật trong đó có quy định liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trong năm nay sẽ rà soát, bổ sung hoặc ban hành quy định mới, đảm bảo việc triển khai thống nhất, đồng bộ. Trước mắt áp dụng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ 50% tiêu chí về diện tích và dân số trong 2019 - 2021, sau đó tổng kết.

Việc tổ chức thực hiện sẽ được UB Thường QH ban hành nghị quyết để thể chế hoá Nghị quyết của Đảng. Sau đó Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể. Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ sẽ dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện.

“Sau 8 ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Bộ đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương và Cổng thông tin Chính phủ để xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của UB Thường vụ QH về sắp xếp các đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021", Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nói.

Ông Hùng cho hay, Nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu con số cụ thể nhưng theo Đề án Chính phủ trình thống kê từ các địa phương có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số sẽ được sáp nhập.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng khuyến khích các địa phương sắp xếp thêm tuỳ tình hình thực tế.

chi trong hon 2 nam toi sap nhap 16 quan huyen 631 phuong xa Dừng sáp nhập sở ngành để 'chờ quy định thống nhất'

Sau khi một số tỉnh sáp nhập cơ quan chuyên môn để tinh gọn bộ máy, Bộ Nội vụ quyết định tạm dừng để "tránh ...

chi trong hon 2 nam toi sap nhap 16 quan huyen 631 phuong xa Hàng trăm xã, huyện sẽ được sắp xếp lại trong 3 năm

Các huyện, xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số sẽ được sắp xếp lại theo hướng mở rộng.

chi trong hon 2 nam toi sap nhap 16 quan huyen 631 phuong xa Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tạm dừng việc sáp nhập sở ngành, phòng ban.

chi trong hon 2 nam toi sap nhap 16 quan huyen 631 phuong xa Cần Thơ cắt giảm, tinh giản hơn 2.000 biên chế

Đến nay, TP Cần Thơ đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế 243 trường hợp, cắt giảm 2.150 biên ...

https://vtc.vn/bo-noi-vu-sap-nhap-16-quan-huyen-631-phuong-xa-trong-2-nam-toi-d451389.html