Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mãn tải, Bộ GTVT thống nhất mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mãn tải, Bộ GTVT thống nhất mở rộng

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có quy mô quy hoạch là 8 làn xe đối với đoạn Cầu Giẽ - Phú Thứ và 6 làn xe đối với đoạn Phú Thứ - Ninh Bình. Hiện nay, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang khai thác với quy mô 4 làn xe.

Theo báo cáo của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), nhu cầu vận tải đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền đạt 55.022 - 61.320 xe con quy đổi/ngày đêm (giai đoạn 2018 - 2020) đã vượt quá năng lực thiết kế của quy mô hiện hữu, có xu hướng gia tăng lưu lượng trong thời gian tiếp theo.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc kết nối các tuyến giao thông liên vùng, hỗ trợ phát triển công nghiệp, dịch vụ trong khu vực, Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam về việc bổ sung quy hoạch nút giao tại Liêm Sơn (khoảng cách tới 2 nút giao hiện hữu liền kề khoảng 11km và 18km). Kinh phí xây dựng nút giao và các kinh phí khác có liên quan do UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm.

Thời điểm xây dựng được xác định sau khi có thỏa thuận với VEC và bảo đảm không tác động tiêu cực đến hiệu quả tài chính của dự án. Trước đó, theo tính toán của VEC, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn Đại Xuyên - Liêm Tuyền dài 19,7km, nếu mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 350 tỷ đồng.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mãn tải, Bộ GTVT thống nhất mở rộng - Báo Công an nhân dân điện tử

P.Huyền

Cao tốc Bắc - Nam: Không đánh đổi chất lượng với thời gian Cao tốc Bắc - Nam: Không đánh đổi chất lượng với thời gian
ĐBQH đề xuất đầu tư cao tốc Bắc - Nam hoàn chỉnh một lần để tiết kiệm chi phí ĐBQH đề xuất đầu tư cao tốc Bắc - Nam hoàn chỉnh một lần để tiết kiệm chi phí
/ cand.com.vn