Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine COVID-19 cho các tỉnh, thành phố, đơn vị khác nếu kết quả tiêm đạt tỷ lệ thấp.

Trong công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, Bộ Y tế đề nghị báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho nơi khác nếu kết quả tiêm tại các đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ thấp đối với từng đợt phân bổ.

Bộ Y tế: Nơi nào tiêm chậm, vaccine COVID-19 sẽ chuyển cho nơi khác - 1
Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19.

Báo cáo của Tiểu ban tiêm chủng cho thấy, đến ngày 31/7, cả nước tiêm được hơn 6,2/10,7 triệu liều vaccine phân bổ từ đợt 1 đến đợt 13, chiếm tỷ lệ 58%. Tuy nhiên vẫn còn một số nơi chậm trễ tổ chức tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm.

Để đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân với tỷ lệ bao phủ cao trong năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 đã được phân bổ.

Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ và việc bị điều chuyển vaccine COVID-19.

Từ Khóa: