Bộ Xây dựng kiến nghị tiếp tục cho vay với các dự án bất động sản đủ pháp lý

Bộ Xây dựng cho biết, hiện thị trường bất động sản đang bộc lộ các hạn chế, bất cập và có những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh. Nguồn cung sụt giảm mạnh; cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp, thiếu nhà ở xã hội; giá bất động sản, đặc biệt là nhà ở, đất ở liên tục tăng cao so với thu nhập của người dân...

Nhằm tăng nguồn cung, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản “đói vốn” ảnh hưởng đến tình hình phát triển các dự án bất động sản, Bộ Xây dựng kiến nghị cần tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp có năng lực, có tín nhiệm, có dự án tốt, đáp ứng các điều kiện cần được tạo điều kiện tiếp cận nguồn tín dụng để phát triển các dự án bất động sản, góp phần tăng nguồn cung. Tiếp tục cho vay đối với các dự án đầy đủ pháp lý, có hiệu quả; ưu tiên cho vay đối với dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được cấp phép và khởi công để tạo nguồn cung cho thị trường.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị nghiên cứu, đề xuất các quy định về thuế đối với việc sử dụng bất động sản, giao dịch, kinh doanh bất động sản để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ bất động sản.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1034475/bo-xay-dung-kien-nghi-tiep-tuc-cho-vay-voi-cac-du-an-bat-dong-san-du-phap-ly

DẠ KHÁNH / HNM.com.vn