Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Không Make in Việt Nam, không thể tự cường'

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhận định không Make in Việt Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển, không thể đi ra thế giới, không thể tự cường.

Nội dung này được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V - năm 2023, diễn ra sáng 11/12.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, diễn đàn là thời điểm chúng ta nhìn lại, tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số-, kinh tế số và xã hội số.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Giang Huy)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Giang Huy)

"Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng", Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khẳng định.

Nhìn lại chặng đường 4 năm vừa qua, từ năm 2019 đến nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển và trưởng thành rất đáng khích lệ.

Bộ trưởng dẫn chứng số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng 30%, doanh thu công nghiệp công nghệ số tăng 32%, tỷ trọng Make in Vietnam - làm ra tại Việt Nam của các sản phẩm công nghiệp công nghệ số tăng từ 21% lên 29%. Riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng trưởng 43%, và chúng ta hiện có tới trên 1.400 doanh nghiệp loại này với doanh thu đang tiến dần đến mốc 10 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2019, chúng ta đã đặt tên, khai sinh ra cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, với sứ mệnh Make in Viet Nam: "Nghiên cứu tại Việt Nam - Sáng tạo tại Việt Nam - Làm ra tại Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Việt Nam không chỉ lắp ráp, gia công, mà còn là sáng tạo ra sản phẩm Việt Nam, giải bài toán Việt Nam và từ đây đi ra toàn cầu".

"Muốn đi xa phải nhớ lấy sứ mệnh ban đầu này", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhắc đến chủ đề của diễn đàn năm nay và cũng là chủ đề của năm 2024 "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng phát triển kinh tế số thì quan trọng nhất là các ứng dụng số, ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành. 

"Vậy ai sẽ là người làm việc này? Đó phải là các nhà mạng, là các doanh nghiệp công nghệ số, vì chúng ta có hạ tầng, chúng ta có công nghệ, chúng ta có nhân lực, chúng ta có hiểu biết chuyển đổi số thì chúng ta phải là người sáng tạo ra các ứng dụng chuyển đổi số cho các ngành. Mấy năm qua, chúng ta để việc này cho các ngành và vì vậy sự phát triển chuyển đổi số ở Việt Nam rất chậm", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nêu rõ, phát triển ứng dụng số cho các ngành thì cũng chính là sáng tạo sản phẩm, cũng chính là Make in Viet Nam. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số phải coi đây là hoạt động nghiên cứu phát triển.

Cũng theo Bộ trưởng, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam từ nay có một sứ mệnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước thông qua sáng tạo các ứng dụng số, chuyển đổi số cho các ngành, các lĩnh vực.

"Phát triển kinh tế số các ngành cũng chính là cách để tăng năng suất lao động của các ngành này. Việt Nam chúng ta nhiều năm nay đều không đạt mục tiêu tăng năng suất lao động thì nay lời giải của chúng ta về vấn đề nan giải này là sáng tạo các ứng dụng số để phát triển kinh tế số các ngành", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

https://vtc.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-khong-make-in-viet-nam-khong-the-tu-cuong-ar837613.html

ANH VĂN / VTC News