Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo nhân quyền của Nghị viện châu Âu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác và mong muốn tăng cường trao đổi nhằm giúp Nghị viện châu Âu có đầy đủ thông tin khách quan và hiểu đúng hơn tình hình thực tế về thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

hop-bao-bien-dong-250321a.jpg -0
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Ngày 24/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Nghị viện Châu Âu về công tác hỗ trợ những nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

“Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình Đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn.

Ở Việt Nam, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, bởi bất cứ ai và vì bất cứ lý do gì, đều phải bị xét xử nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do của mỗi người dân trong một xã hội an toàn, trật tự và công bằng. Không ai bị bắt giữ, xét xử vì thực hiện các quyền con người một cách chính đáng.

Chúng tôi lấy làm tiếc vì báo cáo của Nghị viện Châu Âu (EP) có những thông tin, nhận định thiếu khách quan, công bằng, dựa trên một số thông tin sai lệch, không có cơ sở, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và sẵn sàng trao đổi với EU và EP về quyền con người trên tinh thần xây dựng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng đã có cơ chế Đối thoại nhân quyền thường niên để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Việc tăng cường trao đổi, đối thoại thông qua các cơ chế hiện có sẽ giúp Nghị viện châu Âu có đầy đủ thông tin khách quan và hiểu đúng hơn tình hình thực tế về thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, qua đó cùng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là việc triển khai Hiệp định EVFTA, đang diễn ra tốt đẹp”

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-ngoai-giao-len-tieng-ve-bao-cao-nhan-quyen-cua-nghi-vien-chau-au--i658184/

Duy Tiến / cand.com.vn