Bộ Giao thông Vận tải cắt giảm quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024.

Theo đó, giai đoạn 2020-2025 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2024 được thống kê, tính chi phí tuân thủ; Giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Bộ Giao thông Vận tải cắt giảm quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp -0
Ảnh minh hoạ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực GTVT trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

https://cand.com.vn/Giao-thong/bo-giao-thong-van-tai-cat-giam-quy-dinh-gay-kho-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-i728017/

P.Huyền / cand.com.vn