Bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 1/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

be-mac-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-3-11172231
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. 

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương với 19 Ủy viên do ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm. 

Sau đó, tại Hội nghị lần thứ 3 vào tháng 7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 Ủy viên, nâng tổng số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII lên 21 người.

Từ đó đến nay, có 2 nhân sự được phân công nhiệm vụ mới là Phó Chủ nhiệm Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Đoàn Anh Dũng (Ủy viên) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hùng qua đời vào tháng 11/2022 nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khuyết 3 Ủy viên.

Như vậy, với việc bầu bổ sung 3 Ủy viên mới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 21 Ủy viên.

Danh sách 21 Ủy viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

7. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

8. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

9. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

10. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên

11. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

12. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

13. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

14. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

15. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên

16. Ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên

17. Ông Phạm Đức Tiến, Ủy viên

18. Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên

19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên

20. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên

21. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên.

 
Anh Văn / VTC News