Bất động sản nhà ở sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá bán

Đây là nhận định của Cushman&Wakefield Việt Nam (thuộc Tập đoàn tư vấn và đại diện khách hàng trong giao dịch bất động sản quốc tế Cushman&Wakefield).

DẠ KHÁNH / HNM.com.vn